MENU Kalendarz Kalbi

Egzamin gimnazjalny 2017

Terminy egzaminu gimnazjalnego
1 Podstawowy termin egzaminu gimnazjalnego:
 1. część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
  ☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
2 Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
 1. część humanistyczna – 11 stycznia 2017 r. (środa)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 12 stycznia 2017 r. (czwartek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 13 stycznia 2017 r. (piątek)
  ☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
3 Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:
 1. część humanistyczna – 1 czerwca 2017 r. (czwartek)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2017 r. (piątek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)
  ☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
4 Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
 1. część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
  ☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:
 • 16 czerwca 2017 r. ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu (data wydania zaśw.: 23.06.2017 r.)
 • 27 stycznia 2017 r. ze sprawdzianu przeprowadzanego w styczniu (data wydania zaśw.: 27.01.2017 r.)
Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Zobacz także: ferie zimowe 2017, kalendarz na rok szkolny 2016/2017, egzamin maturalny 2017.
© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.