MENU Kalendarz Kalbi

Egzamin maturalny 2015

Matura 2014   |   Matura 2016

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 poniedziałek język polski - pp ① wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr ①
5 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
6 środa język angielski – pp język angielski – pr
język angielski dla klas dwujęzycznych
7 czwartek język polski – pr biologia – pp
biologia – pr
8 piątek matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
9, 10 - sobota, niedziela
11 poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia – pr
filozofia – pp
filozofia – pr
12 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki dla klas dwujęzycznych
13 środa geografia – pp
geografia - pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
14 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski dla klas dwujęzycznych
15 piątek chemia – pp
chemia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
16, 17 - sobota, niedziela
18 poniedziałek język francuski – pp język francuski – pp
język francuski dla klas dwujęzycznych
19 wtorek informatyka – pp
informatyka – pr
historia – pp
historia – pr
20 środa język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański dla klas dwujęzycznych
21 czwartek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski dla klas dwujęzycznych
22 piątek języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony

② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
Część ustna egzaminu maturalnego
od 4 do 29 maja przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych
Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 30 czerwca 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 30 czerwca 2015 r.).Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1 Część pisemna – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9.00
2 Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 24–28 sierpnia 2015 r.
Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 7 sierpnia 2015 r.


Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2015 r.).

Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2014 r.

Zobacz także: ferie zimowe 2015, kalendarz na rok szkolny 2014/2015, Sprawdzian szóstoklasisty 2015, egzamin gimnazjalny 2015,
© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.