MENU

Matura - egazmin dojrzałości

Egzamin maturalny 2016

Matura 2015   |   Matura 2017

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 środa język polski - pp ① język polski – pr ①
5 czwartek matematyka – pp wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
6 piątek język angielski – pp język angielski – pr
język angielski - dj ①
7, 8 - sobota, niedziela
9 poniedziałek matematyka – pr język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
10 wtorek wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
11 środa biologia – pp
biologia – pr
filozofia – pp
filozofia – pr
12 czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki - dj
13 piątek chemia – pp
chemia - pr
geografia – pp
geografia - pr
14, 15 - sobota, niedziela
16 poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
17 wtorek historia – pp
historia – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
18 środa język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski - dj
19 czwartek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski - dj
20 piątek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański - dj
21, 22 - sobota, niedziela
23 poniedziałek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski - dj
24 wtorek języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
Część ustna egzaminu maturalnego
od 4 do 27 maja język polski (prezentacja - formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
od 9 do 21 maja język polski (wypowiedź – formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 5 lipca 2016 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 5 lipca 2016 r.).

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1 Część pisemna – 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9.00
2 Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) – 24–26 sierpnia 2016 r.
Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 r.


Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 12 września 2016 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 12 września 2016 r.).

Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Zobacz także: ferie zimowe 2016, kalendarz na rok szkolny 2015/2016, Sprawdzian szóstoklasisty 2016, egzamin gimnazjalny 2016,
© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.