MENU

Matura - egazmin dojrzałości

Egzamin maturalny 2019

Matura 2018   |   Matura 2020

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
6 poniedziałek język polski - pp ① język polski – pr ①
7 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8 środa język angielski – pp język angielski – pr
język angielski - dj ①
9 czwartek matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
10 piątek biologia – pp
biologia – pr
wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
11, 12 - sobota, niedziela
13 poniedzialek chemia – pp
chemia - pr
informatyka – pp
informatyka – pr
14 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki - dj
15 środa geografia – pp
geografia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
16 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski - dj
17 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski - dj
18, 19 - sobota, niedziela
20 poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia – pp
historia - pr
21 wtorek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański - dj
22 środa język włoski – pp
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
język włoski – pr
język włoski - dj
23 czwartek języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
Część ustna egzaminu maturalnego
od 9 do 22 maja
(oprócz 12 maja i 19 maja)
język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
od 6 do 25 maja
(oprócz 12 maja i 19 maja)
języki obce nowożytne

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – 4 lipca 2019 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 4 lipca 2019 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 4 lipca 2019 r.).

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1 Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9.00
2 Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) – 20–21 sierpnia 2019 r.
Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.


Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2019 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2019 r.

Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Zobacz także: ferie zimowe 2019, kalendarz na rok szkolny 2018/2019, egzamin gimnazjalny 2019,

Terminy

Zobacz również

© Copyright 2011-2020 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.