Światowy Dzień Międzynarodowej Sprawiedliwości

W roku 2020 Światowy Dzień Międzynarodowej Sprawiedliwości przypada na 17 lipca (piątek)


Pierwsze obchody World Day of Social Justice odbyły się w 2009 roku. Ideą święta jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego oraz bezrobocia.

Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Terminy

Zobacz również