Dzień Ligi Ochrony Przyrody

W roku 2025 Dzień Ligi Ochrony Przyrody przypada na 9 stycznia (czwartek)

Do Dnia Ligi Ochrony Przyrody pozostało jeszcze 207 dni co stanowi 6 miesięcy i 24 dni.

Liga Ochrony Przyrody to najstarsza organizacja przyrodnicza w kraju. Jej rola jest nie do przecenienia, bowiem to jej członkowie dbają o naszą piękną florę i faunę. Na cześć LOP ustanowiono święto, a jego data przypomina o historycznym zjeździe organizacyjnym, który miał miejsce 9 stycznia 1928 roku.

Królewskie tradycje

Pierwsze dekrety dotyczące chronienia niektórych gatunków zwierząt i roślin pojawiły się w Polsce już w X wieku. Tego jak ważna jest natura świadom byli nasi królowie, którzy wprowadzali różne dekrety chroniące florę i faunę. Kazimierz Wielki chronił nadmiernie wyniszczane lasy, a Zygmunt III Waza działał na rzecz zagrożonych wyginięciem turów. Władysław Jagiełło wprowadził ograniczenia na polowaniach oraz zwrócił uwagę na ochronę starych dębów i cisów. Za czasów Zygmunta Starego objęto ochroną sokoła i łabędzia oraz bobra.

Dzięki temu, że władcy dbali o przyrodę, dziś możemy cieszyć się tym co mamy. „Misję” dawnych władców kontynuowano także w okresie rozbiorów, a przykładem jest choćby Stanisław Staszic, który pierwszy dostrzegł konieczność ochrony Tatr.

Narodziny LOP

Po zakończeniu I wojny światowej znamienici przyrodnicy i krajoznawcy zainicjowali powstanie Państwowej Rady Ochrony Przyrody, na której czele stanął prof. Władysław Szafer. Prezes wprowadził w życie plan, którym było powołanie organizacji na wzór Szwajcarskiej Ligi Ochrony Przyrody. W 1926 roku Szafer przedstawił konkretny projekt organizacji polskiej Ligi oraz teksty odezwy i deklaracji. Postanowił zrzeszyć Towarzystwa Przyrodnicze rozsiane po całym kraju. W tym celu rozesłał zaproszenia, deklaracje i statut, powiadomił media, szkoły i wiele innych instytucji o pierwszym zjeździe Ligi Ochrony Przyrody. Ci, którzy się stawili, brali udział w historycznym spotkaniu, uznawanym za oficjalne narodziny organizacji.

Na pierwszym zjeździe 9 stycznia 1928 roku wybrano zarząd Ligi, prezesem został Józef Mroziewicz. Dwa miesiące później zatwierdzono statut Ligi co dało prawną podstawę do rozpoczęcia działalności.

Warto jeszcze wspomnieć że charakterystyczny żubr, symbol organizacji o miejsce na logotypie i znaczkach członkowskich rywalizował m. in. z jesiotrem i łososiem. Autorem znaczka był Jerzy Hryniewiecki.

Odrodzenie

Gdy wybuchła II wojna światowa działalność Ligi Ochrony Przyrody została przerwana. Wielu jej członków zginęło na polach walki, w obozach czy więzieniach. Niemcy rozumieli, że krzewienie idei ochrony przyrody jest mocno powiązane z kultywowaniem polskości, dlatego nie pozwolili na działanie Ligi. Dopiero po odzyskaniu niepodległości odtworzono organizację. Od tego czasu rozwinęła ona swoje skrzydła, przebijając się do szerszej świadomości Polaków. W całym kraju powstały oddziały, zaczęto wydawać własne czasopismo, opracowano nowy statut. W 1968 roku władze nadały Lidze Ochrony Przyrody status Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności.

Działalność Ligi Ochrony Przyrody

Główne zadanie Ligi Ochrony Przyrody to dbanie o polską florę i faunę. W tym celu organizacja prowadzi działalność edukacyjną w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego, popularyzuje wiedzę o przyrodzie i ochronie przyrody, inicjuje działania na rzecz środowiska przyrodniczego oraz zachęca do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego. Ważną rolę Liga odgrywa w kwestii czuwania nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowania w przypadkach jego naruszenia. Stowarzyszenie wspiera również naukowców czy organizuje obozy i zajęcia edukacyjne dla młodych ekologów, konferencje itp. Zakres działalności LOP jest bardzo duży, a co najważniejsze jest otwartą organizacją - w jej pracach mogą uczestniczyć wszyscy, którym leży na sercu dobro polskiej przyrody.

Obchody święta

Liga Ochrony Przyrody obchodzi swoje święto 9 stycznia. Data ta upamiętnia historyczny zjazd organizacyjny 9 stycznia 1928 roku.

Obchody święta są przede wszystkim celebrowane w szkołach, gdzie organizowane są zabawy, konkursy związane z naturą i samą Ligą. Dzieci malują zwierzęta, piszą wypracowania o naturze, oglądają filmy przyrodnicze, uczą się jak dbać o środowisko. W tym dniu, choć aura jest zimowa, wiele akcji odbywa się w plenerze – w lesie, parkach czy nad wodą. Trudno sobie wyobrazić bardziej odpowiednie miejsce na aktywności związane ze świętem Ligi Przyrody.

Dla każdego z nas urodziny LOP powinny być okazją do refleksji i zdobycia nowej wiedzy, z zakresu ochrony środowiska, otaczającej nas przyrody.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe
Inne święta tego dnia: