Kalkulator wynagrodzeń brutto/netto sprzed polskiego ładu (2018-2021)

kalkulator wynagrodzeń - stare zasady

Przedstawiamy poniżej kalkulator wynagrodzeń brutto/netto, który został opracowany w oparciu o przepisy obowiązujące przed wprowadzeniem reformy znanej jako "Polski Ład". Reforma ta weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Nasz kalkulator pozwala na dokładne obliczenia według zasad, które miały zastosowanie do końca roku 2021. Jest to przydatne narzędzie dla osób, które potrzebują sprawdzić wynagrodzenia z poprzednich lat dla celów archiwalnych, rozliczeniowych czy prawnych.

Kalkulator wynagrodzenia - oblicz zarobek, koszt pracodawcy oraz składki na ZUS i PIT

%

Wynagrodzenie brutto w kwocie 5 227 zł przekłada się na zarobek netto 3 773,44 zł (pensja na rękę).
Całkowity koszt zatrudnienia pracownika z wynagrodzeniem 5 227 zł brutto wynosi 6 297,50 zł (koszt pracodawcy).

Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne
Rodzaj składki Pokrywa pracownik Pokrywa pracodawca
na ubezpieczenie emerytalne 510,16 zł 510,16 zł
na ubezpieczenie rentowe 78,41 zł 339,76 zł
na ubezpieczenie chorobowe 128,06 zł -
na ubezpieczenie wypadkowe - 87,29 zł

Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne: 405,93 zł.
Pracodawca odprowadza również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Składki te łącznie wynoszą 133,29 zł.
Zaliczka na podatek dochodowy PIT: 331 zł.

Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy są pokrywane z wynagrodzenia pracownika, a ubezpieczenie na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pokrywa pracodawca.


Odliczenie składki zdrowotnej od podatku: 349,55 zł.
Koszt uzyskania przychodu: 250 zł.
Suma wszystkich składek na ZUS: 2 059,77 zł.

Otrzymane wyniki spełniają jedynie rolę informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami w przedmiotowym zakresie. Jeśli widzisz błąd w obliczeniach lub nieaktualne dane, to proszę powiadom nas za pomocą formularza kontaktowego.