MENU Kalendarz Kalbi

Oblicz odsetki od lokat

wysokość lokaty
oprocentowanie lokaty %
okres
kapitalizacja
Wartość środków wraz z odsetkami po 3 miesiącach wyniesie 10 070,87 zł czyli zysk netto z lokaty to 70,87 zł.
Oprocentowanie netto lokaty to 2,87% .
Obliczenia uwzględniają konieczność odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych (tzw. "podatku Belki"), który w powyższym przypadku wyniesie 16.63 zł. Gdyby nie ten podatek wysokość lokaty wraz odsetkami wyniosłaby 10 087,50 zł.
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. W obliczeniach przyjęto, że rok bankowy trwa 360 dni.

Terminy

© Copyright 2011-2022 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.