Oblicz odsetki od lokat

wysokość lokaty
oprocentowanie lokaty %
okres
kapitalizacja
Wartość środków wraz z odsetkami po 3 miesiącach wyniesie 503,79 zł czyli zysk netto z lokaty to 3,79 zł.
Oprocentowanie netto lokaty to 3,07% .
Obliczenia uwzględniają konieczność odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych (tzw. "podatku Belki"), który w powyższym przypadku wyniesie 0.9 zł. Gdyby nie ten podatek wysokość lokaty wraz odsetkami wyniosłaby 504,69 zł.
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. W obliczeniach przyjęto, że rok bankowy trwa 360 dni.