Oblicz odsetki od lokat

wysokość lokaty
oprocentowanie lokaty %
okres
kapitalizacja
Wartość środków wraz z odsetkami po 12 miesiącach wyniesie 12 340,19 zł czyli zysk netto z lokaty to 340,19 zł.
Oprocentowanie netto lokaty to 2,83% .
Obliczenia uwzględniają konieczność odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych (tzw. "podatku Belki"), który w powyższym przypadku wyniesie 79.81 zł. Gdyby nie ten podatek wysokość lokaty wraz odsetkami wyniosłaby 12 420,00 zł.
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. W obliczeniach przyjęto, że rok bankowy trwa 360 dni.