Oblicz odsetki od lokat

wysokość lokaty
oprocentowanie lokaty %
okres
kapitalizacja
Wartość środków wraz z odsetkami po 6 miesiącach wyniesie 3 036,44 zł czyli zysk netto z lokaty to 36,44 zł.
Oprocentowanie netto lokaty to 2,44% .
Obliczenia uwzględniają konieczność odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych (tzw. "podatku Belki"), który w powyższym przypadku wyniesie 8.56 zł. Gdyby nie ten podatek wysokość lokaty wraz odsetkami wyniosłaby 3 045,00 zł.
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. W obliczeniach przyjęto, że rok bankowy trwa 360 dni.

Nietypowe