MENU

Kalendarz przysłów

Kalendarz przysłów polskich

« luty Przysłowia na najbliższe dni kwiecień »
marzec
1 Pn Na Świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.
2 Wt Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.
Gdy w marcu mgły bywają, w lecie burze przeszkadzają.
Gust kobiety, łaska pańska i marcowa pogoda zawsze niestałe.
W marcu, kto siać nie zaczyna, biednyć to gospodarzyna.
3 Śr Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.
Co marzec wypiecze, to kwiecień wyciecze.
Nie siejesz grochu w marcu, nie masz go w garncu.
Zima, gdy mrozem nie wygodzi, marzec z kwietniem wraz wychłodzi.
4 Cz Dzień świętego Kazimierza resztki zimy uśmierza.
Jeżeli na świętego Kazimierza pogoda, to na ziemniaki woda (na wykopki).
Na świętego Kazimierza pełno już młodego zwierza.
Na świętego Kazimierza wyjdzie skowronek spod pierza.
W dzień świętego Kazimierza zima do morza zmierza.
Jak w Kazimierza pochmurno, o jarzynę nietrudno.
Na Kazimierza dzień się z nocą przymierza.
5 Pt Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.
Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy.
Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada obraz żywy.
Czego nie dokaże marzec, dokaże kwiecień.
6 So Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem cmi.
W marcu kto siać nie zaczyna, dobra swego zapomina.
Śnieg marcowy owocom niezdrowy.
W marcu, kto siać nie zaczyna, swego dobra zapomina, spiesz więc w pole, by po trochu, rzucić w ziemię owsa, grochu.
7 N Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.
Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
W marcu mgły, powódz za sto dni.
Marca obraz wierny, to miesiąc październy.
8 Pn Deszcze marcowe zbożu niezdrowe.
A po marcu, co mgłą raczy, tyleż lato się napłacze.
Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle niepogody w lecie znaczy.
Na wiosnę ceber deszczu - łyżka błota; na jesień łyżka deszczu - ceber błota.
9 Wt Gdy Franciszka z wichrem po polu hasa, może sypnąć śniegiem powyżej pasa.
10 Śr Gdy mróz w marcu dnia dziesiątego, jeszcze czterdzieści dni mrozu takiego.
Męczennicy, gdy mróz noszą, czterdzieści dni mrozu głoszą.
Męczennicy jeśli psocą, będzie dżdżysto Wielką Nocą, a gdy kropla dżdżu nie spadnie, przez sześć niedziel będzie ładnie.
Zobacz przysłowia na aktualny miesiąc

Terminy

Zobacz również

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.