Kalendarz przysłów na lipiec 2022

Przysłowia polskie na lipiec 2022

1 Pt Na świętej Haliny nie piją dziewczyny.
Deszcze na lipca pierwszego, drugiego, zapowiedzią deszczu czterdziestodniowego.
Gdy Halina łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi.
2 So Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi, gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje.
3 N Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka.
4 Pn Gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewom się znaczy szwank i nieuroda.
5 Wt Jeśli upały w sianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota.
6 Śr Kto w lipcu patrzy chłodu, nacierpi się w zimie głodu.
7 Cz Kwiat lipcowy , napój zdrowy.
8 Pt Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa.
Na świętego Prokopa wyschnie młynarzowi przykopa.
Złe na Prokopa, jak zmoknie kopa.
9 So Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze; jak pogoda, większa swoboda.
10 N Gdy Amelia pogodna, będzie jesień dorodna.
Filip przepowiada, ile tygodni popada.
11 Pn Lipcowe upały, wrzesień doskonały.
12 Wt Lipiec - ostatek chleba wypiec.
13 Śr W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar boży, a najpierwsza Małgorzata, sierp w zboże założy.
14 Cz Upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe.
15 Pt W lipcu pszczeli rój, nie opłaci trudu znój.
16 So W lipcu gdy służą pogody, bój się wielkiej wody.
17 N W lipcu upały, styczeń mroźny cały.
18 Pn Jeżeli w żniwa mysz w polu gniazdo wysoko zakłada, znak to, że zima srogie śniegi zapowiada.
19 Wt Czego lipiec nie dowarzy, tego sierpień nie dosmaży.
20 Śr Deszcz na świętą Małgorzatę jest orzechom na stratę.
Jaka Małgorzatka, takie będzie pół latka.
Kiedy w Małgorzatę kropi, siano się źle kopi.
Na świętą Małgorzatę kopa zawsze w polu stanie.
Święta Małgorzata zapowiada środek lata.
W dzień świętej Małgorzaty pierwsze gruszki do chaty.
W świętą Małgorzatę skąd wiatr duje, drogę po zboże toruje.
Ze świętą Małgorzatą upał przybiera, kanikułę otwiera.
21 Cz Gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dają.
22 Pt Gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma.
Z Magdaleną nam kanikuła wschodzi, święty Bartłomiej (24.08) ją odwodzi.
23 So Jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty.
24 N Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi, gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje.
25 Pn Ciepły święty Jakub, zimne Boże Narodzenie.
Gdy Jakub z pogodą, w zimie wiele lodu.
Gdy słońce świeci na Jakuba, to będzie zima długa.
Deszcze na świętego Jakuba, na pszeniczkę pewna zguba.
Im większe na Jakuba chmury, tym większe w zimie śniegu góry.
Jak święty Jakub nadejdzie, to nam biedy nie będzie.
Jaki Jakub do południa, taka zima też do grudnia.
Jaki Jakub po południu, taka zima też po grudniu.
Jak Jakub z ciepłem się głosi, to Boże Narodzenie mrozy przynosi.
Kiedy przed Jakubem kwiat z kartofli spada, mało miechów pełnych się w jesieni składa.
Leje od Jakuba do lgnaca (31.07) stracona rolnika praca.
Na święty Jakub chleba sobie nakup.
Na Jakuba deszcz, złych żniw wieszcz.
W dzień świętego Jakuba chmury, będą śniegu fury.
Po świętym Jakubie każdy w swoim garnku dłubie.
Święty Jakub zwykle z pogodą się głosi, ale nieraz ulewą wody rzek podnosi.
26 Wt Od świętej Anki zimne noce i poranki.
Szczęśliwy, kto na Annę wyszuka sobie pannę.
Święta Anka pasie baranka.
Święta Hanna - to już jesienna panna.
27 Śr Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka.
28 Cz Gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewom się znaczy szwank i nieuroda.
29 Pt Około dnia świętej Marty, ze żniwami już nie żarty.
Około świętej Marty płać za żniwo, dawaj kwarty.
Święta Marta wodzi głód do czarta.
30 So Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi.
31 N Jeśli upały w sianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota.
Przysłowia polskie na sierpień

Nietypowe