Imieniny Benedykta

Do najbliższych imienin Benedykta ♂ zostały 103 dni co stanowi 3 miesiące i 13 dni.
Imieniny Benedykta najczęściej obchodzone są 12 lutego, 11 marca, 4 kwietnia, 16 kwietnia oraz  7 lipca. Benedykt może również obchodzić imieniny: 11 lutego, 17 lutego, 23 marca, 27 marca, 3 kwietnia, 30 kwietnia, 8 maja, 11 maja, 11 lipca, 13 lipca, 16 lipca, 21 lipca, 13 listopada, 12 stycznia.

Pochodzenie

To imię męskie pochodzi od przydomka łacińskiego Benedictus, a to z kolei od wyrażenia „bene dicere”. Oznacza ono: dobrze o kimś mówić, chwalić, dobrze życzyć.

W naszym kraju imię ma długie tradycje, znane jest bowiem od XII wieku w takich formach jak Benedictus, Benedyk, Benedykt. Zdrobnienia to Bień, Bieniek, Bieniasz. Od imienia Benedykt pochodzą takie nazwiska jak Banach, Banasiewicz, Banachowicz, Banaszczak, Benesz, Bendisz, Banasik.

Imię to nosił twórca zakonu benedyktynów oraz główny patron Europy - Benedykt z Nursji. W historii Kościoła Katolickiego było aż 16-stu papieży o tym imieniu.

Patron

Św. Benedykt

Benedykt urodził się około 480 roku we włoskiej Nursji, w Górach Umbryjskich. Wraz z siostrą bliźniaczką Scholastyką spędził więc dzieciństwo w odciętej od świata okolicy. W miejscu gdzie rodzeństwo przyszło na świat dziś znajduje się kościół.Rodzina Benedykta należała do właścicieli ziemskich, dlatego posiadała fundusze by zapewnić mu edukację na wysokim poziomie. Wysłała go do Rzymu na studia literackie i prawnicze, jednak młody chłopak nie wytrzymał tam długo. Powodem opuszczenia stolicy Włoch było niemoralne prowadzenie się i rozwiązłe życie innych studentów. Benedykt odnalazł się na pustkowiu w Górach Sabińskich i w wieku zaledwie 20-stu lat został pustelnikiem. Początkowo zamieszkiwał z grupą ascetów, następnie przeniósł się do groty w dolinie rzeki Anio koło Subiaco. Tam spędził 3 lata na umartwieniach i pokucie. Zyskał sobie grono uczniów, a wspólnota z klasztoru Vicovaro wybrała go jako opata swojej świątyni. Jednak jego surowe wymagania nie wszystkim się spodobały, grupa niezadowolonych próbowała go nawet otruć. Do tego wydarzenia nawiązują przedstawienia ikonograficzne Benedykta, na których z kielicha wyłania się wąż, lub te gdzie kruk trzyma zatruty chleb. Rozczarowany takim postępowaniem Benedykt wrócił do swojej groty w Subiaco, gdzie przybywali do niego coraz liczniejsi pustelnicy. Powstało tam 12 małych klasztorów, a wszystkimi zarządzał Benedykt.

W 529 roku przeniósł się na południe i założył klasztor na Monte Cassino, gdzie dawniej znajdowało się pogańskie sanktuarium. W tym właśnie miejscu stworzył „Regułę Benedicti”, która stanowi podstawę wszystkich wspólnot benedyktyńskich na zachodzie. Wymaga ona od zakonników potrójnych ślubów: stałości, posłuszeństwa oraz zachowania obyczajów monastycznych. Klasztory benedyktyńskie i prowadzone przez zakonników szkoły zyskały renomę, były wielkimi ośrodkami kultury i edukacji. W 590 roku papieżem został mnich benedyktyński Grzegorz Wielki. Zasługi Benedykta dla całej europejskiej cywilizacji są nie do przecenienia. W 1964 roku Paweł VI ogłosił go Patronem Europy, tradycja nadała mu też tytuł patriarchy monastycyzmu Zachodu.

Benedykt zmarł 21 marca 547 roku w Wielki Czwartek w Monte Cassino. Śmierć przyszła po niego gdy modlił się przed ołtarzem. Wcześniej przyjął Eucharystię - zmarł na stojąco, podtrzymywany przez uczniów. Uważa się, że Benedykt przepowiedział swoje odejście. Jest zresztą czczony jako patron dobrej śmierci, a także wielu zakonów, architektów, inżynierów, nauczycieli, uczniów. Jest też orędownikiem osób otrutych.

Pochowano go obok siostry. Warto wspomnieć że ona również została kanonizowana. Scholastyka towarzyszyła bratu w podróżach i naśladowała go. Dlatego kiedy św. Benedykt założył klasztor w Subiaco, ona stworzyła klasztor benedyktynek.

Źródła opisują Benedykta jako człowieka praktycznego, zdyscyplinowanego i szczerego. Jego kult na dobre zakorzenił się w wielu krajach. Popularne medaliki św. Benedykta mają właściwości cudowne i chronią właściciela przed złymi mocami. Zapewniają łaskę dobrej śmierci, zdrowie ludziom i zwierzętom. Dzwonki Benedykta służą natomiast do tego, by strzec umierających od złych duchów. Sam Benedykt miał podobno dar uzdrawiania oraz czynienia cudów. Jako przykład podaje się naprawienie sita rozbitego przez jego opiekunkę.

Cechy

Niekiedy znaczenie imienia ma bezpośrednie przełożenie na charakter. „Benedictus” oznacza „tego, o którym się dobrze mówi", dlatego Benedykt bardzo się stara, by rzeczywiście tak było. Po za tym fakt, że imię to nosiło kilkunastu papieży również zobowiązuję. To człowiek o dość konserwatywnym podejściu do życia, który wierzy w dawne, romantyczne ideały. Bardzo ceni u innych szczerość, rzetelność, uczciwość.

Jak Benedykt dba o reputację? Przede wszystkim dokładnie analizuje swoje ruchy - wszystko co zbuduje oparte jest na trwałych podstawach. Jest niezłym wizjonerem, a jego postępowanie przypomina grę najlepszych szachistów, którzy mają opracowane kilka ruchów do przodu. W razie niepowodzenia zawsze znajdzie alternatywę, plan B, nigdy nie traci rezonu. Jest w związku z tym znakomitym organizatorem i przedsiębiorcą, potrafi wiele rzeczy zbudować od podstaw. Pomaga mu w tym cierpliwość i systematyczność, a także wiara we własne umiejętności. Idzie przez życie powoli, ale za to równym krokiem - nie zraża się niepowodzeniami, choć zbyt częste porażki wyprowadzają go z równowagi.Benedykt pilnuje by dobrze o nim mówili, a jeśli jest inaczej, to oczywiście próbuje to zmienić. Zawsze jest gotowy do dyskusji, czy udowodnienia komuś swojej racji, wartości. Bywa, że wpada przez to w błędne koło, zapomina bowiem, że nie da się wszystkich zadowolić. Przejmuje się krytyką innych do tego stopnia, że zdarza mu się robić coś pod publiczkę.

W stosunku do nieznajomych osób Benedykt jest nieufny, zamknięty w sobie. Traktuje ludzi z dystansem, zwłaszcza jeśli intuicja podpowiada mu, że ma przed sobą nieszczerego człowieka. Ciężko zdobyć jego zaufanie, nawet znajomi muszą na nie solidnie zapracować.

Ma szczęście do łatwego zdobywania pieniędzy, ale szybko je traci. Jest rozrzutny i nie skąpi na wystawną kolację w restauracji, stylowe ubranie czy markowy zegarek. Benedykt dba zresztą o prezencję – lubi wyglądać poważnie, elegancko, jak mężczyzna z klasą.

Według Henryki Łuszczyńskiej i jej książki „Znaczenie imion” Benedykt czasem bywa trudny we współżyciu małżeńskim, ale jest za to bardzo troskliwym ojcem. Dba o to, by pociechy miały dobre dzieciństwo, ale nie zapomina o dyscyplinie. W związku z tym świetnie przysposabia je do życia. Uważa że im szybciej się usamodzielnią, tym lepiej.

W historii Kościoła katolickiego było aż 16 papieży o tym imieniu. To nie przypadek, że Benedykt jest zazwyczaj mężczyzną religijnym, przywiązanym do tradycji. Bóg zajmuje w jego życiu ważne miejsce a niedzielna msza z rodziną to przyjemny obowiązek. Najważniejsze, że osoba o tym imieniu postępuje tak jak na katolika przystało i to najlepiej o nim świadczy.

Oznaczenia
     - daty imienin częściej obchodzone
     - daty imienin rzadziej obchodzone
 6  - pozostałe dni
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
Opracowanie własne na podstawie powszechnie dostępnych danych. Powielanie danych wyłącznie po uzyskaniu zgody i podaniu klikalnego źródła niniejszego opracowania.