Kalkulator daty

Wylicz datę np. terminu płatności

Oblicz datę
:
:
:Dodaj ilość tygodni
:Dodaj ilość miesięcy
:Dodaj ilość lat
Sposób liczeniaDodwanie lub odejmowanie
Kalkulator wyliczył, że jeśli do daty 1 października 2020 r. (czwartek) dodamy 2 tygodnie, to będzie to 15 października 2020 r. (czwartek)
Zobacz też:

Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Jeśli używasz tego kalkulatora do wyliczenia pobytu za granicą, to weź poprawkę 1 dzień (wstecz) gdyż zgodnie z przepisami za pierwszy dzień pobytu zalicza się już dzień wjazdu na teren danego kraju. Informację tę zamieszczamy na prośbę funcjonariuszy Straży Granicznej.