Imieniny Włodzimierza

Włodzimierz ♂ obchodzi jutro swoje imieniny.
Imieniny Włodzimierza najczęściej obchodzone są 15 lipca, 11 sierpnia oraz  16 stycznia. Włodzimierz może również obchodzić imieniny: 12 czerwca, 14 lipca.

Pochodzenie

Jest to słowiańskie imię męskie, który składa się z dwóch elementów „Włodzi-„ i „-mierz”. Pierwszy z nich oznacza „panować”, drugi pochodzi od „mir” , czyli „pokój”. W Polsce imię poświadczono po raz pierwszy już w XI wieku jako Włodymir (1198). Późniejsze jego postacie to Władymir, Włodzimir, oraz zdrobnienia takie jak Włodko i Włodek. Aż do XIX wieku imię to spotykano jednak głównie na ziemiach wschodnich

Patron

Włodzimierz Wielki

Włodzimierz Wielki jest ceniony szczególnie we wschodnim Kościele, był bowiem pierwszym chrześcijańskim władcą na Rusi, jej apostołem i głównym twórcą państwowości.

Jest nieślubnym synem księcia Świętosława I i jego konkubiny Małuszy, a zarazem wnukiem księżnej Olgi Kijowskiej. To właśnie słynna władczyni go wychowywała, a także zaszczepiła wiarę chrześcijańską, która wtedy na Rusi nie była powszechna. Włodzimierz jednak mimo tego żył dość frywolnie - miał kilka żon, podobno aż 800 konkubin, był też zaangażowany w wewnętrzny konflikt z bratem, który odebrał mu władze w Nowogrodzie Wielkim, otrzymanym wcześniej w wyniku podziału ojcowizny. Musiał z tego powodu nawet uciekać do Skandynawii, skąd dopiero po kilku latach triumfalnie powrócił na czele sprzymierzonych oddziałów wikingów. Odzyskał władze w Nowogrodzie oraz zajął Kijów. Były to czasy, w których Wielkie Księstwo Kijowskie rosło w siłę. Włodzimierz wspomógł cesarza bizantyjskiego Bazylego w konflikcie z Bułgarami. W nagrodę miał otrzymać rękę jego córki Anny, ale ten się ociągał z decyzją. Włodzimierz zajął więc ziemie sojusznika, między innymi Korsuń na Krymie. Bazyli został zmuszony dotrzymać obietnicy, ale postawił jeden warunek – Włodzimierz musi przyjąć chrzest.Po otrzymaniu chrztu w 989 roku i ślubie z Anną Włodzimierz wprowadził nową religię w całym państwie. Stosował metody niekoniecznie poprawnie politycznie - niszczył świątynie pogańskie, zmuszał do przyjmowania chrztu w rzekach, a opornych surowo karał. Można też mu zarzucić, że gdy sam opływał w bogactwa, jego podwładni żyli w trudnych warunkach.

Jego panowanie jest więc dość kontrowersyjnie oceniane: przyjął chrzest z powodów politycznych, a nawet mimo tego daleki był od stosowania zasad nowej wiary. Przyznano mu jednak tytuł świętego w Kościele prawosławnym.

Cechy

Włodzimierza charakteryzuje kilka cech. Jest to przede wszystkim człowiek, który unika rozgłosu, skupiania na sobie uwagi. Łączy skromność z dużą pewnością siebie. Jest altruistą, który dzięki temu ma świetny kontakt z innymi ludźmi. Widać to choćby w tym, jak potrafi wkomponować się w każdy zespół – zarówno jako jego lider, jak i dyskretny doradca. Dla wspólnej sprawy potrafi odsunąć się na bok, przedłożyć dobro ogółu nad swoje własne. Chce być użyteczny, czuć się potrzebny, choć nie zabiega za wszelką cenę o komplementy i pochwały. Te nawet go trochę zawstydzają, ale w głębi serca bardzo cieszą.

Jest inteligentnym człowiekiem, o dużej wiedzy teoretycznej, znajomości życia i obyczajów. Umie obserwować otoczenie i wyciągać odpowiednie wnioski. Lubi czytać – od książek historycznych, po sensacyjne, na prasie sportowej kończąc. Stąd jego zainteresowania są dość rozległe, między innymi polityka, historia, sport, malarstwo, teatr, filatelistyka czy kryminalistyka.Nie pozwala na to, by uczucia rządziły jego życiem, choć w przypadku niepowodzenia szybko się zraża, niekiedy z kolei zbyt wcześnie cieszy z sukcesu. Gdy jednak ochłonie, podniesie się po porażce, wtedy wraca silniejszy i mocniejszy. Kieruje się w życiu swoimi zasadami moralnymi, co niekiedy stanowi dla niego wygodny sposób na ucieczkę od obowiązków. Z drugiej strony dla wyznawanych wartości jest gotów nawet cierpieć i z pewnością nie są one na pokaz.
Altruistyczny charakter widać także w stosunku do dzieci – jest przykładnym ojcem, który postara się nawet o niedzielne nadgodziny, by tylko spełnić prośbę syna czy córki. Sukcesy pociech cieszą go najbardziej na świecie, ich uśmiechu nie zamieniłby na nic innego.Jest kulturalnym, spokojnym i życzliwym mężczyzną, stąd ma wielu kolegów i przyjaciół. Ogłada towarzyska, wrażliwość, inteligencja działają też na płeć przeciwną, choć Włodzimierz ma duże wymagania wobec potencjalnej partnerki. Bywa więc, że bardzo długo szuka odpowiedniej kandydatki na żonę. Podobają mu się inteligentne kobiety, które błyszczą na salonach, potrafią się zachować w towarzystwie, mają nienaganne maniery. Odrzuca go, gdy widzi kobietę z papierosem, przeklinająca czy plującą lub też pod zbytnim wpływem alkoholu. Jego wymarzona dama powinna jednak zapominać o „grzeczności” wchodząc do sypialni...

Oznaczenia
     - daty imienin częściej obchodzone
     - daty imienin rzadziej obchodzone
 6  - pozostałe dni
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
Opracowanie własne na podstawie powszechnie dostępnych danych. Powielanie danych wyłącznie po uzyskaniu zgody i podaniu klikalnego źródła niniejszego opracowania.