Imieniny Piotra

Do najbliższych imienin Piotra ♂ zostało 76 dni co stanowi 2 miesiące i 15 dni.
Imieniny Piotra najczęściej obchodzone są 29 kwietnia, 29 czerwca, 30 lipca, 2 sierpnia, 9 września, 19 października, 21 grudnia, 9 stycznia oraz  24 lutego. Piotr może również obchodzić imieniny: 6 kwietnia, 9 kwietnia, 15 kwietnia, 26 kwietnia, 27 kwietnia, 28 kwietnia, 30 kwietnia, 3 maja, 7 maja, 8 maja, 13 maja, 15 maja, 19 maja, 22 maja, 2 czerwca, 3 czerwca, 7 czerwca, 23 czerwca, 2 lipca, 4 lipca, 6 lipca, 7 lipca, 8 lipca, 12 lipca, 25 lipca, 3 sierpnia, 6 sierpnia, 11 sierpnia, 18 sierpnia, 27 sierpnia, 29 sierpnia, 30 sierpnia, 2 września, 10 września, 12 września, 17 września, 23 września, 25 września, 4 października, 18 października, 21 października, 3 listopada, 16 listopada, 21 listopada, 24 listopada, 26 listopada, 28 listopada, 4 grudnia, 6 grudnia, 9 grudnia, 25 grudnia, 3 stycznia, 5 stycznia, 10 stycznia, 14 stycznia, 16 stycznia, 18 stycznia, 28 stycznia, 31 stycznia, 2 lutego, 8 lutego, 16 lutego, 17 lutego, 21 lutego, 22 lutego, 23 lutego, 2 marca, 10 marca, 12 marca, 14 marca, 30 marca.

Pochodzenie

Imię męskie Piotr pochodzi od greckiego słowa „petra”, co oznacza „skała”, "kamień, głaz”. Jest to jedno z najwcześniejszych imion chrześcijańskich. Pierwszym posiadaczem tego imienia był Piotr Apostoł (wcześniej Symeon/Szymon), a nadał mu je osobiście Jezus Chrystus.

Polacy zapożyczyli je z łaciny, gdzie miało formę Petrus. Po raz pierwszy zapisano je w 1136 roku w Bulli gnieźnieńskiej. W kolejnych latach pojawiało się w takich formach jak Petrus (1178), Piotyr (1292), Pietr, Pietyr (1389), Pioter (1424), Pieter (1473).

Na ogromną popularność imienia wskazuje pokaźna liczbą zdrobnień, wśród których można wymienić: Pietrzyk, Pietrek, Piotrek, Pieszko, Piecho, Piechno, Piotruszka, Pietraszek, Piotrach.

Witkacy w swym tłumaczeniu „Dobrej nowiny” przypomniał stary polski odpowiednik tego imienia: Skałosz.

Piotr nadal jest jednym z najpopularniejszych imion w Polsce, w roku 2014 nadano je ponad 4000 razy.

Piotr nosi ponad 120 świętych.

Od tego imienia pochodzi wiele nazwisk, w tym Peszek, Peszko, Peszyński, Petrow, Petrusiewicz, Petrykiewicz, Petrynowski, Piechowicz, Pietrasiak, Pietraszkiewicz, Pietrus, Pietrzykowski, Pietrzak, Piotrkowicz, Piotrkowski.

Patron

Szymon, bo tak najpierw miał na imię Piotr Apostoł, pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret. Do około 30 roku był rybakiem w Kafarnaum w Galilei, miał też żonę. Wraz z bratem Andrzejem, oraz Janem i Jakubem porzucił swój zawód i przyłączył się do Jezusa. Pełen temperamentu charakter i szlachetne serce sprawiło, że został rzecznikiem i przywódcą Dwunastu Apostołów. Potwierdził to sam Chrystus nadając mu nowe imię Piotr (Opoka) i ustanawiając zwierzchnikiem pozostałych uczniów. Chrystus powiedział bowiem do Piotra: „Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduje Kościół mój”.Piotr jako jeden z najbardziej zaufanych uczniów Syna Bożego był świadkiem Przemienienia na górze Tabor, uzdrowienia córki Jaira czy krwawej modlitwy w Getsemani. Piotr to pierwszy apostoł, który uznał Jezusa za Mesjasza. Zaufanie, jakim Zbawiciel obdarzał Piotra nie zmniejszyło się nawet wtedy, gdy uczeń trzykrotnie się go wyparł.

Ważne wydarzenie z życia Piotra miało miejsce w Cezarei Palestyńskiej, gdzie ochrzcił pierwszych pogan: rzymskiego setnika Korneliusza i jego rodzinę. W 44 roku aresztowano go na rozkaz Heroda Agryppy, ale został cudownie uwolniony z więzienia przez anioła. Po ucieczce z niewoli Piotr wyjechał z Jerozolimy, brak jednak dokładnych informacji o jego dalszych losach. Dzieje Apostolskie wspominają o jego udziale w „Soborze jerozolimskim" około 49 roku, podczas którego przeciwstawił się narzucaniu poganom obyczajów żydowskich. W 49 roku Piotr opuścił Judeę i udał się do Antiochii, gdzie miał konflikt z Pawłem z Tarsu, o czym informuje List do Galatów napisany przez Pawła.

Pomiędzy 58 a 60 rokiem Piotr ostatecznie przybył do Rzymu, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Apostoła ukrzyżowano na Wzgórzu Watykańskim głową w dół, ponieważ mówił on, iż nie jest godzien umrzeć jak Chrystus. Jego wierny uczeń Senator Marcellus zdjął go z krzyża i pochował we własnym grobowcu. Obecnie w tym miejscu znajduje się słynna Bazylika św. Piotra, a grób leży pod głównym ołtarzem. Świątynia przy placu św. Piotra jest drugim co do wielkości kościołem na świecie i zarazem jednym z najważniejszych świętych miejsc katolicyzmu. Św. Piotr uznawany jest przez katolików za pierwszego papieża.

Św. Piotr jest m. in. patronem

- Diecezji w Rzymie, Poznaniu, Berlinie, Lozannie.

- Miast Frankfurt nad Menem, Genewa, Hamburg, Nantes, Poznań, Ryga, Rzym.

- blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów, papieży, szklarzy, rzeźników.

- przystępujących do spowiedzi

- dziewic

Św. Piotr jest również wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, chorób nóg, febry, ukąszenia przez węże.

W ikonografii św. Piotra Apostoła przedstawia się jako starca, który trzyma w dłoni srebrny i złoty klucz symbolizujące klucze Królestwa Bożego. Atrybutami Piotra są natomiast motywy nawiązujące do wydarzeń z jego życia: anioł, kajdany, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, ryba, sieci, skała.

Polscy patroni:

Wśród licznej grupy świętych o imieniu Piotr nie brakuje również Polaków.

Piotr Edward Dańkowski był duchownym katolickim. Pracował jako wikariusz w Zakopanem, był spowiednikiem sióstr albertynek i mocno angażował się w pracę społeczną. W czasie wojny działał w ZWZ pod pseudonimem „Jordan”, prowadził nasłuch radiowy i redagował komunikaty. Został aresztowany w maju 1941 roku, zmarł zaledwie rok później w Auschwitz.

Innym polskim świętym zamordowanym w Auschwitz był Piotr Bonifacy Żukowski. W wieku siedemnastu lat podjął decyzję o wstąpieniu do zakonu franciszkanów i całe swoje życie zakonne spędził w klasztorze w Niepokalanowie, angażując się w apostolstwo słowa drukowanego. Sprawował odpowiedzialne funkcje w klasztornej drukarni, skąd wydawano między innymi słynny miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”.

Po wybuchu II wojny światowej pozostał w klasztorze niepokalanowskim, mimo możliwości wyjazdu i szukania bezpieczniejszego schronienia. Ryzykował też własne życie po to, by zabezpieczyć sprzęt drukarski przed kradzieżą i zniszczeniem. Aresztowano go w październiku 1941roku i osadzono na Pawiaku, potem wywieziono do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Trudne warunki obozowe spowodowały, że zachorował i zmarł na zapalanie płuc 10 kwietnia 1942 roku.

Piotr Edward Dańkowski oraz Piotr Bonifacy Żukowski zostali beatyfikowani wraz innymi męczennikami II wojny światowej 13 czerwca 1999 roku przez papieża Jana Pawła II.

Cechy

Charakter Piotra najlepiej oddają takie przymiotniki jak: pobudliwy, nerwowy, chimeryczny. Wojownicze usposobienie jest najczęstszą przyczyną jego kłopotów - gdyż wszystko chciałby tworzyć po swojemu i zupełnie nie przejmuje się zdaniem innych. Nie można jednak odmówić mu, że jest wesołym i lojalnym kompanem. Zawsze stanie w naszej obronie, nawet jeśli miałby przypłacić to zdrowiem.

Według wielu imienników Piotr należy do szczerych ludzi – brzydzi się kłamstwem i udawaniem kogoś, kim się nie jest. Takim zachowaniem najłatwiej wyprowadzić go z równowagi. Duże znaczenie mają dla niego zasady, dlatego stara się zawsze dotrzymać słowa i złożonych obietnic. Wyróżnia go też to, że przestrzega prawa, nawet jeśli nie do końca akceptuje poszczególne przepisy. Jest więc uczciwym człowiekiem i bez wahania można prowadzić z nim interesy.Piotr ma doskonałą intuicję, wiele spraw potrafi świetnie przewidzieć, czy to wyniki wyborów, meczu czy zakończenie filmu. Gorzej jednak idzie mu z rozszyfrowaniem ludzkich zachowań przez co bywa celem tzw. wampirów energetycznych, czyli osób wykorzystujących jego dobre serce i cierpliwość.

Czasami niepotrzebnie podejmuje się zbyt wielu zadań do wykonania. Jego wrogiem w tym przypadku bywa impulsywny charakter, który sprawia, że łatwo zraża się niepowodzeniami. Gdy jednak systematycznie nad sobą będzie pracował, to każde osiągnięcie jest w jego zasięgu. Jak podają imienniki dobrze sprawdzi się jako inżynier, mechanik samochodowy, bankowiec.

W miłości Piotr jest prawdziwym wulkanem emocji – z jednej strony to marzyciel i romantyk, a z drugiej porywczy kochanek. W stosunku do kobiet ma duże wymagania, jednak sam potrafi dać równie wiele. Na pewno jednak potencjalna partnerka powinna okiełznać jego wybujały temperament i przygotować się na liczne wybuchy zazdrości....Jak sugerują imienniki, nie łatwo go usidlić, bowiem nie spieszy się do związku małżeńskiego.

Choć Piotrowi zdarza się być agresywnym i krytycznym, to jednak nigdy wobec najbliższych Wobec własnych dzieci jest opiekuńczy i czuły. Niekiedy nawet można odnieść wrażenie że ukochanym pociechom daje sobie wejść na głowę.

Zainteresowania Piotra często kręcą się wokół adrenaliny i dużych emocji, stąd też pasjonuje się sportami walki, sportami ekstremalnymi, czy rajdami samochodowymi. Równie dobrze jednak czuje się wśród przyrody, gdzie odpowiada mu to, że wszystko funkcjonuje według określonych zasad. To zresztą odzwierciedla osobowość Piotra – jest on przecież naturalnym i prostolinijnym człowiekiem, który postępuje zgodnie z głosem serca, instynktem. I co najważniejsze zawsze według zasad.

Oznaczenia
     - daty imienin częściej obchodzone
     - daty imienin rzadziej obchodzone
 6  - pozostałe dni
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
Opracowanie własne na podstawie powszechnie dostępnych danych. Powielanie danych wyłącznie po uzyskaniu zgody i podaniu klikalnego źródła niniejszego opracowania.