Kalendarz przysłów na maj 2022

Przysłowia polskie na maj 2022

1 N Pierwszego maja deszcz, nieurodzajów wieszcz.
Na pierwszego maja szron, obiecuje hojny plon.
2 Pn W Zygmunta deszcz - nieurodzaju wieszcz.
3 Wt Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa.
Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie.
Gdy żaba rano wrzeszczy, spodziewaj się deszczy.
4 Śr Deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana.
Od świętego Florka daj chleba do worka.
Kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas jakiś pogoda zakichana.
5 Cz Maj bogaty sieje kwiaty.
Gdy rój w maju idzie w górę, kosztuje on siana furę.
Słońce mocno przypieka, burza niedaleka.
6 Pt Kiedy w Filipa i Jakuba deszcz pada, suchy rok będzie; kiedy nie pada - mokry będzie.
Na Filipa, gdy przymrozek spadnie, najgorsza zaraza na zboże przypadnie.
Na świętego Filipa jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty.
7 So Gizela święta zimy nie pamięta.
8 N Na świętego Stanisława rośnie koniom trawa.
Na świętego Stanisława w domu pustki, w polu sława.
Na świętego Stanisława żyto jak ława.
9 Pn Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.
Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie.
Widzisz bociana w wodzie, nie myśl o pogodzie.
10 Wt Niedługo trwa deszcz majowy, tyle, co łzy młodej wdowy.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
11 Śr Mamert i Pankracy (12.05) mrozem kwiat poznaczy.
Gdy przed Pankracym (12.05) nocą przymrozi, lato będzie przepadziste, a jesienią czasy dżdżyste.
Gdy przed Pankracym (12.05) przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zwarzy.
12 Cz Jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego.
Gdy słoneczko przed Serwacym (13.05) ciepło juz dogrzewa, po Serwacym szron pokryje i kwiaty i drzewa.
Pankracy, Serwacy i Bonifacy - źli na ogrody chłopacy.
13 Pt Gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy (5.06).
Jak się rozsierdzi Serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy.
14 So Pankracy, Serwacy i Bonifacy gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają.
Pankracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnem raczy.
15 N Na świętą Zofiję deszcz po polach bije.
Gdy w Zofię zboże do pasa, na zimę chleb i okrasa.
Na Izydora pusta komora.
Na świętego Izydora często bywa chłodna pora.
Święty Izydor wołkami orze, a kto go prosi, to mu pomoże.
16 Pn Kiedy w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy.
Gdy wiatr w maju z południa wieje, wkrótce deszcz poleje.
17 Wt Grzmot w maju, sprzyja urodzaju.
Jeśli w maju często grzmot, rośnie wszystko w lot.
18 Śr Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy.
Gdy się w maju pszczoły roją, takie roje w wielkiej cenie stoją.
19 Cz Kto sieje jęczmień na Urbana, będzie pił piwo z dzbana.
Na świętego Urbana wszystka rola zasiana.
Na Urbana chwile jakie, mówią, ze i lato takie.
W Urbana, miły chłopie, siej len i konopie.
Gdy deszcz na świętego Urbana - mały profit z winobrania.
20 Pt Gdy Bernard grzmi i deszczy, czerwiec z pogodą, a lipiec z wodą.
21 So Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena.
22 N Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita.
Gdy się grzmot w maju odezwie na wschodzie, rok sprzyja sianu i zbożu w urodzie.
23 Pn Jak w maju plucha, to w czerwcu posucha.
Dużo chrabąszczów w maju, proso będzie jakby w gaju.
24 Wt Gdy w Zuzannę burze, jesienią pełne podwórze.
25 Śr Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące.
Jeśli w maju deszcze na dworze, to jesienią chleb w komorze.
26 Cz Częste deszcze w całym maju chleb i siano nam dawają.
Póki w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy.
27 Pt Jeśli deszcze w maju, wszystko rośnie jak w gaju.
W maju zbiera pszczółka, zbierajże tez i ty ziółka.
28 So Kiedy maj zimny, a w czerwcu deszcz pada, gospodarz pełne stodoły posiada.
Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi.
29 N Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada.
Gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda, gdy zaś słota, to lichota.
Mokre Wniebowstąpienie, tłuste Narodzenie.
Gdy na Wniebowstąpienie słota, w jesieni będzie dużo błota.
Na Wniebowstąpienie deszcz mały, mało paszy przez rok cały.
Na Wniebowstąpienie Pan Bóg w niebo, robak w mięso, kwas w piwo, a diabeł w babę.
30 Pn W zimne maja ranki trudno spotkać kocanki.
Ślub majowy - grób gotowy.
31 Wt Deszcz na Nawiedzenie Panny potrwa pewno do Zuzanny (06.07).
Przysłowia polskie na czerwiec

Nietypowe