Kalendarz przysłów na kwiecień 2023

Przysłowia polskie na kwiecień 2023

1 So Pierwszy kwietnia - bajów pletnia.
W prima aprilis się omylisz, gdzie postąpisz, gdzie się schylisz.
2 N Na św. Franciszka nieraz dobrze grzmi i łyska.
Na świętego Franciszka chłop w polu nic nie zyska.
Na św. Franciszka zielenią się łany i ze swego zimowiska wracają bociany.
Na świętego Franciszka szuka ziarnek w polu myszka.
Po świętym Franciszku pasą na owsisku.
Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, pełne będą stodoły, beczki i sieci.
Gdy w niedzielę męki pańskiej słotno jest o świcie, wiele żyta tego roku gospodarz nie zmiecie.
Pogoda na Kwietną Niedzielę, wróży urodzaju wiele.
Gdy mokro w Kwietnia Niedzielę, rok się sucho ściele.
W Niedzielę Kwietnia dzień jasny, jest to dla lata znak krasny.
Jeżeli Kwietnia Niedziela sucha, rok cały mokry, jeżeli mokra, rok suchy.
Kwietnia Niedziela zimna — i listopad zimny.
3 Pn Kto we Wielki Tydzień sieje, będzie miał szyćko wielgie.
4 Wt Na Świętego Izydora dla bociana pora.
5 Śr Chociaż św. Wincenty, jednak szczypie mróz w pięty.
Jak się Wincenty rozdeszczy, źle chłopu wilga wieszczy.
Na św. Wincenty nie chodz bosymi pięty, bo nieraz mrozek cięty.
We środę po kołaczach, gdy żaba zakuka, już nas zima mrozami pewnie nie oszuka.
6 Cz Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy.
W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki.
7 Pt Na świętego Donata idz po pracę do brata.
Deszcz w Wielki Piątek napycha każdy kątek.
Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi.
W Wielki Piątek dobry zasiewu początek.
Kiedy w Wielki Post rosa, to nasiej gospodarzu dużo prosa. A jeżeli w Wielki Piątek mróz, to proso na górę włóż.
Jak w Wielki Piątek rosa, to dosiewać prosa, a jak mróz, to kamieniem proso przyłóż.
Kto w Wielki Piątek sieje, ten się w żniwa śmieje.
Kiedy w Wielki Piątek pada, suche lato deszczyk nam ten przepowiada.
W Wielki Piątek, gdy deszcz hojnie doliny zleje, że dużo mleka będzie, są pewne nadzieje.
Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.
W piątek przed Wielkanocą, gdy deszczyk przerosi, pospólstwo urodzaje tego roku wnosi.
We Wielki Piątek deszcz, nieurodzaju wieszcz.
Jak we Wielki Piątek mróz, to na gołej kępce siana wóz.
W Wielki Piątek mróz, gdzie bądź na wzgórku siana wóz, w Wielki Piątek rosa, na łące nie chyci kosa.
We Wielki Piątek rosadę kapusty siej, a gawiedź jej nie chyci.
8 So Jaka na Julii pogoda, taką Wielkanoc poda..
9 N Gdy na Zmartwychwstanie dżdżysto i chłody, do Zielonych Świątek więcej deszczu niż pogody.
Jeśli na Wielkanoc ciecze, to do Zielonych Świątek, więcej wody niż pogody.
Jeśli w Wielkanoc deszcz pada, w całym lecie suchość włada.
Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchośc nam przez całe lato włada.
W Wielką Niedzielę pogoda - duża w polu uroda.
Gdy mokro w Wielką Niedzielę, rok się sucho ściele.
Ktokolwiek jarząbka na Wielkanoc jada, więźniem nie będzie.
Pogodny dzień wielkanocny grochowi wielce pomocny.
Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała, w polu uciecha mała.
Jak pada we Wielkanoc, to trzeci kłos na polu ginie, ale jak pada na Zielone Świątki, to naprawi.
10 Pn Dzień na święty Makary pewnie przepowiada, czy we wrześniu pogoda, czy też ciągle pada.
11 Wt Kwiecień-plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
Kwiecień, co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
12 Śr Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
W kwietniu po brzegach wody niosą jęczmienia urody.
13 Cz Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie pościna.
Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi w kwiecie.
14 Pt Na Świętego Justyna siew się w polu zaczyna.
15 So Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie chłody się zapowiadają.
Kwiecień czasem kwieciem ściele, albo śniegiem przyjaciele.
16 N W kwietniu posucha, niknie rolnikom otucha.
Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, pogodną jesień zapowiadają.
17 Pn Kwiecień wilgotny obiecuje rok stokrotny.
Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze.
18 Wt Jak w kwietniu rosa, to dosiewaj chłopie mocno prosa.
Ta urodzajna pszenica bywa, która w kwietniu przepiórkę przykrywa.
19 Śr Chcesz mieć kęs płótna dobrego, siej len na św. Jerzego.
20 Cz Kiedy w kwietniu słonko grzeje, rolnik nie zubożeje.
Za kwietniem ciepłym idzie maj chłodny.
21 Pt Jak w kwietniu mróz, to na pagórku siana wóz.
Kwiecień daje zieleń trawce, gra pastuszek na igrawce.
22 So Mokre dni kwietnia zazwyczaj wróżą, że w lecie będzie owoców dużo.
Wczesne kaczki z żurawiami, znakiem wiosny z ciepłami.
23 N Gdy na Wojciecha rano plucha, do połowy lata będzie ziemia sucha.
Gdy na św. Wojciecha rano deszcz pada, do połowy lata suszę zapowiada.
Gdy przed Wojciechem grzmi, długo jeszcze zima śni.
Gdy Wojciech rano rosi, pół lata posuchę nosi.
Grzmot w świętego Wojciecha, to chłopięca uciecha.
Ile razy przed Wojciechem zagrzmi na pola, tyle razy po Wojciechu zabieli się rola.
Ile dni przed św. Wojciechem kukułka się odezwie, albo żaba zaskrzeczy, tyle dni po św. Wojciechu będzie zimno.
Jak na święty Wojciech rosa, to siej dużo prosa.
Na świętego Wojciecha rośnie rolnikom pociecha.
Jeśli Jerzy zbliża się pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.
Kiedy Jerzy pogodą częstuje, wnet się pogoda zepsuje.
Kiedy Jerzy skryje wronę w życie, będzie zboża obficie.
24 Pn Śnieg w kwietniu goi rolę, hamuje niedolę.
Jaskółka i pszczółka lata, znakiem wiosny to dla świata.
25 Wt Chodzisz na Marka bez koszuli, w maju kożuchem się otulisz.
Co Marek zagrzeje, Pankracy (12.05) wywieje.
Co na Marka się stanie, to na ogrodników (12,13,14.05) odstanie.
Deszcz w święty Marek, to ziemia w lecie jak skwarek.
Gdy Marek z deszczem przychodzi, posuchę w lecie rodzi.
Gdy na Marka pot ocierasz, tak na Serwacego (13.05) kożuch wdziewasz.
Jak długo żaby przed Markiem krzeczą, tak też długo potem milczeć muszą.
Jak długo żaby przed Markiem rechoczą, tak długo deszczu po Marku nie zoczą.
Jak Marek przypieka, chłop jeszcze ponarzeka.
Jeśli na Święty Marek deszcz wzejdzie, to i na kamieniu owies wzejdzie.
Kiedy Marek skwarem zieje, w maju kożuch nie dogrzeje.
Kiedy Marek przypieka, człek jeszcze na ziąb ponarzeka.
Na Marka człek bez koszuli, a w Ogrodników przy piecu się tuli.
Na św. Marka deszcz, to suchego lata wieszcz.
26 Śr Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok żyzny przed nami.
Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje.
27 Cz Kiedy w kwietniu grzmoty, szron już nie ma roboty.
Wróżą pogodną jesień ciepłe deszcze w kwiecień.
28 Pt Jeśli w św. Paweł śnieg albo deszcz pada, dobrych się urodzajów spodziewać wypada.
29 So Na świętego Augustyna orka dobrze się poczyna.
Na św. Piotr suchy dzień, suche lato, sucha jesień.
30 N W kwietniu posusza, nic się na polach nie rusza.
Przysłowia polskie na maj

Nietypowe