Kalendarz przysłów na kwiecień 2024

Przysłowia polskie na kwiecień 2024

1 Pn Pierwszy kwietnia - bajów pletnia.
W prima aprilis się omylisz, gdzie postąpisz, gdzie się schylisz.
2 Wt Na św. Franciszka nieraz dobrze grzmi i łyska.
Na świętego Franciszka chłop w polu nic nie zyska.
Na św. Franciszka zielenią się łany i ze swego zimowiska wracają bociany.
Na świętego Franciszka szuka ziarnek w polu myszka.
Po świętym Franciszku pasą na owsisku.
3 Śr Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy.
Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi w kwiecie.
4 Cz Na Świętego Izydora dla bociana pora.
5 Pt Chociaż św. Wincenty, jednak szczypie mróz w pięty.
Jak się Wincenty rozdeszczy, źle chłopu wilga wieszczy.
Na św. Wincenty nie chodz bosymi pięty, bo nieraz mrozek cięty.
6 So Kwiecień-plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
Kwiecień czasem kwieciem ściele, albo śniegiem przyjaciele.
7 N Na świętego Donata idz po pracę do brata.
8 Pn Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, pogodną jesień zapowiadają.
9 Wt Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie pościna.
Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze.
10 Śr Dzień na święty Makary pewnie przepowiada, czy we wrześniu pogoda, czy też ciągle pada.
11 Cz Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie chłody się zapowiadają.
Ta urodzajna pszenica bywa, która w kwietniu przepiórkę przykrywa.
12 Pt W kwietniu posucha, niknie rolnikom otucha.
Za kwietniem ciepłym idzie maj chłodny.
13 So Kwiecień wilgotny obiecuje rok stokrotny.
Kwiecień daje zieleń trawce, gra pastuszek na igrawce.
14 N Na Świętego Justyna siew się w polu zaczyna.
15 Pn Jak w kwietniu rosa, to dosiewaj chłopie mocno prosa.
Wczesne kaczki z żurawiami, znakiem wiosny z ciepłami.
16 Wt Kiedy w kwietniu słonko grzeje, rolnik nie zubożeje.
Jaskółka i pszczółka lata, znakiem wiosny to dla świata.
17 Śr Jak w kwietniu mróz, to na pagórku siana wóz.
Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień mokry dobry rok zwiastuje.
18 Cz Mokre dni kwietnia zazwyczaj wróżą, że w lecie będzie owoców dużo.
Wróżą pogodną jesień ciepłe deszcze w kwiecień.
19 Pt Chcesz mieć kęs płótna dobrego, siej len na św. Jerzego.
20 So Śnieg w kwietniu goi rolę, hamuje niedolę.
21 N Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok żyzny przed nami.
22 Pn Kiedy w kwietniu grzmoty, szron już nie ma roboty.
23 Wt Gdy na Wojciecha rano plucha, do połowy lata będzie ziemia sucha.
Gdy na św. Wojciecha rano deszcz pada, do połowy lata suszę zapowiada.
Gdy przed Wojciechem grzmi, długo jeszcze zima śni.
Gdy Wojciech rano rosi, pół lata posuchę nosi.
Grzmot w świętego Wojciecha, to chłopięca uciecha.
Ile razy przed Wojciechem zagrzmi na pola, tyle razy po Wojciechu zabieli się rola.
Ile dni przed św. Wojciechem kukułka się odezwie, albo żaba zaskrzeczy, tyle dni po św. Wojciechu będzie zimno.
Jak na święty Wojciech rosa, to siej dużo prosa.
Na świętego Wojciecha rośnie rolnikom pociecha.
Jeśli Jerzy zbliża się pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.
Kiedy Jerzy pogodą częstuje, wnet się pogoda zepsuje.
Kiedy Jerzy skryje wronę w życie, będzie zboża obficie.
24 Śr W kwietniu posusza, nic się na polach nie rusza.
25 Cz Chodzisz na Marka bez koszuli, w maju kożuchem się otulisz.
Co Marek zagrzeje, Pankracy (12.05) wywieje.
Co na Marka się stanie, to na ogrodników (12,13,14.05) odstanie.
Deszcz w święty Marek, to ziemia w lecie jak skwarek.
Gdy Marek z deszczem przychodzi, posuchę w lecie rodzi.
Gdy na Marka pot ocierasz, tak na Serwacego (13.05) kożuch wdziewasz.
Jak długo żaby przed Markiem krzeczą, tak też długo potem milczeć muszą.
Jak długo żaby przed Markiem rechoczą, tak długo deszczu po Marku nie zoczą.
Jak Marek przypieka, chłop jeszcze ponarzeka.
Jeśli na Święty Marek deszcz wzejdzie, to i na kamieniu owies wzejdzie.
Kiedy Marek skwarem zieje, w maju kożuch nie dogrzeje.
Kiedy Marek przypieka, człek jeszcze na ziąb ponarzeka.
Na Marka człek bez koszuli, a w Ogrodników przy piecu się tuli.
Na św. Marka deszcz, to suchego lata wieszcz.
26 Pt W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki.
27 So Kwiecień, co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
28 N Jeśli w św. Paweł śnieg albo deszcz pada, dobrych się urodzajów spodziewać wypada.
29 Pn Na świętego Augustyna orka dobrze się poczyna.
Na św. Piotr suchy dzień, suche lato, sucha jesień.
30 Wt W kwietniu po brzegach wody niosą jęczmienia urody.
Przysłowia polskie na maj