MENU

Kalendarz - przysłowia polskie

Kalendarz przysłów

« luty Przysłowia polskie na marzec 2021 kwiecień »
1 Pn Na Świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.
2 Wt Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.
Gdy w marcu mgły bywają, w lecie burze przeszkadzają.
Gust kobiety, łaska pańska i marcowa pogoda zawsze niestałe.
W marcu, kto siać nie zaczyna, biednyć to gospodarzyna.
3 Śr Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.
Co marzec wypiecze, to kwiecień wyciecze.
Nie siejesz grochu w marcu, nie masz go w garncu.
Zima, gdy mrozem nie wygodzi, marzec z kwietniem wraz wychłodzi.
4 Cz Dzień świętego Kazimierza resztki zimy uśmierza.
Jeżeli na świętego Kazimierza pogoda, to na ziemniaki woda (na wykopki).
Na świętego Kazimierza pełno już młodego zwierza.
Na świętego Kazimierza wyjdzie skowronek spod pierza.
W dzień świętego Kazimierza zima do morza zmierza.
Jak w Kazimierza pochmurno, o jarzynę nietrudno.
Na Kazimierza dzień się z nocą przymierza.
5 Pt Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.
Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy.
Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada obraz żywy.
Czego nie dokaże marzec, dokaże kwiecień.
6 So Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem cmi.
W marcu kto siać nie zaczyna, dobra swego zapomina.
Śnieg marcowy owocom niezdrowy.
W marcu, kto siać nie zaczyna, swego dobra zapomina, spiesz więc w pole, by po trochu, rzucić w ziemię owsa, grochu.
7 N Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.
Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
W marcu mgły, powódz za sto dni.
Marca obraz wierny, to miesiąc październy.
8 Pn Deszcze marcowe zbożu niezdrowe.
A po marcu, co mgłą raczy, tyleż lato się napłacze.
Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle niepogody w lecie znaczy.
Na wiosnę ceber deszczu - łyżka błota; na jesień łyżka deszczu - ceber błota.
9 Wt Gdy Franciszka z wichrem po polu hasa, może sypnąć śniegiem powyżej pasa.
10 Śr Gdy mróz w marcu dnia dziesiątego, jeszcze czterdzieści dni mrozu takiego.
Męczennicy, gdy mróz noszą, czterdzieści dni mrozu głoszą.
Męczennicy jeśli psocą, będzie dżdżysto Wielką Nocą, a gdy kropla dżdżu nie spadnie, przez sześć niedziel będzie ładnie.
11 Cz Jeśli zapusty pogodne bywają, Świąt wielkanocnych tak się spodziewają.
Ruszaj w marcu w pole, by po trochu rzucic w ziemię owsa, grochu.
Gdy się trawa zieleni w marcu, to jej nie ma w maju.
W marcu, gdy grzmot na lody spada, w lecie grad zapowiada.
12 Pt Na św. Grzegorza idzie zima do morza.
Groch święty Grzegorz zasiewa, soczewicę Jakub miewa.
Po świętym Grzegorzu nie paś bydła na zbożu.
13 So Gdy w marcu niebo od południa ryknie, rok wszego dobra z tego wyniknie.
Gdy marzec deszczowy, suche lato rodzi i zasiewom szkodzi.
Marzec - figlarzec, przeplata, trochę zimy, trochę lata.
Kiedy w marcu deszcze leją, nie ciesz się chłopie nadzieją.
14 N W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.
Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko niby gaj.
Marzec uparty stroi z pługiem żarty.
Jak nie ma śniegu w marcu, deszczu w maju, to nie ma urodzaju.
15 Pn Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słonko jaśnieje, to rolnik się śmieje.
W marcu słońce grzeje, czasem śnieżek sieje.
Każdy gospodarz zasiewa pierwszy groch na marca, aby też próżnego nie miał na ognicku garnca.
16 Wt Hilary zapowiada, jaka pogoda w Wielkanoc przypada.
Gabrielu, przyjacielu, nie mroz nas, łysych jest wielu.
17 Śr Gdy na Gertrudy zjawią się bociany, to wiosna już rychło nastanie.
Ogrodniku, św. Gertruda gdy słońcem błyśnie zrobi cuda oczywiście.
18 Cz Na św. Edwarda zimy pogarda.
19 Pt Jak na świętego Józefa chmurki, to sadź ziemniaki gdzie górki, a jak pogoda, to sadź gdzie woda.
Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to już śniegu nie będzie.
Na świętego Józefa pięknie, zima prędko pęknie.
Na święty Józek czasem śniegu, a czasem trawy wózek.
Przyjdzie święty Józef z pomocą, porówna dzień z nocą.
Święty Józef kiwnie brodą, idzie zima na dół z wodą.
Święty Józef pogodny, będzie roczek wodny.
W Józefa z zimy się śmiej i na grządce kapustę siej.
20 So Gdy w Ruprechta jasno, ponoć w czerwcu krasno.
Od dnia dwudziestego marca zagrzewa słońce nawet starca.
21 N Jak po Benedykcie ciepło, to i w lecie będzie piekło.
Benedykt groch w polu sieje, Wojciech (23.04) do owsa się śmieje.
Benedykta Bożą mocą, dzionek już się równa z nocą.
22 Pn Jeżeli w pierwszy dzień po przesileniu marcowym burza się zdarzy, zima już nie przydarzy.
23 Wt Marzec zimny i słoneczny, plon zaręcza dostateczny.
To, co marzec sobie marzy, to jest sęk dla gospodarzy.
Gdy suchy marzec, a maj mokry bywa, żyznego roku oracz się spodziewa.
24 Śr Na Świętego Szymona nie wdziewaj już kaftana.
25 Cz W dni krzyżowe męka boża, wstrzymaj się od siewu zboża.
Jakie jest Zwiastowanie, takie będzie i Zmartwychwstanie.
Gdy przed Zwiastowaniem ruszy się pszczoła, to mokrą wiosnę nam przywoła.
Mgła na Zwiastowanie znaczy rzek rozlanie.
Na Zwiastowanie, kiedy mgła w zaranie, chociaż słonko jasno wschodzi, znak niechybny to powodzi.
Na Zwiastowanie jaskółki się ukazują, ludziom wiosnę zwiastują.
26 Pt Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w czerwcu.
W marcu, choć słota, rzucaj zboże do błota.
Jak przylecą żurawie, można bydło paść na trawie.
27 So Gdy w Ruperta niebo jasne będzie, w lipcu takiż czas pogody wszędzie.
28 N Gdy chcesz poznać pogodę w czerwcu roku tego, uważaj jak będzie w Jana Damasceńskiego.
Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, pełne będą stodoły, beczki i sieci.
Gdy w niedzielę męki pańskiej słotno jest o świcie, wiele żyta tego roku gospodarz nie zmiecie.
Pogoda na Kwietną Niedzielę, wróży urodzaju wiele.
Gdy mokro w Kwietnia Niedzielę, rok się sucho ściele.
W Niedzielę Kwietnia dzień jasny, jest to dla lata znak krasny.
Jeżeli Kwietnia Niedziela sucha, rok cały mokry, jeżeli mokra, rok suchy.
Kwietnia Niedziela zimna — i listopad zimny.
29 Pn Kto we Wielki Tydzień sieje, będzie miał szyćko wielgie.
30 Wt Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.
Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.
Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.
31 Śr We środę po kołaczach, gdy żaba zakuka, już nas zima mrozami pewnie nie oszuka.
Przysłowia polskie na kwiecień

Terminy

Zobacz również

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.