Imieniny Protazego

Do najbliższych imienin Protazego ♂ zostały 2 dni.

Imię męskie pochodzące z języka greckiego, pochodzi prawdopodobnie od słowa prōtos i oznacza „pierwszy”, „czołowy”. Obecnie nadawane jest bardzo rzadko. Niemal wszyscy Polacy kojarzą je nieodłącznie z postacią woźnego z poematu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Protazy to mężczyzna bardzo oczytany i elokwentny, ceni sobie uczciwość i szczerość. Ma wysokie standardy moralne i ostro krytykuje wszelkie przejawy zła i niegodziwości. Jego przywiązanie do tradycji może być problemem w znalezieniu sobie odpowiedniej partnerki. Wróży mu się karierę w branży finansów.

Imieniny Protazego najczęściej obchodzone są 19 czerwca ale Protazy może obchodzić imieniny również: 4 sierpnia, 24 listopada.

Oznaczenia
     - daty imienin częściej obchodzone
     - daty imienin rzadziej obchodzone
 6  - pozostałe dni
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
Opracowanie własne na podstawie powszechnie dostępnych danych. Powielanie danych wyłącznie po uzyskaniu zgody i podaniu klikalnego źródła niniejszego opracowania.