Imieniny Abrahama

Do najbliższych imienin Abrahama ♂ zostało 7 dni.

W ciągu najbliższego roku Abraham może obchodzić swoje imieniny w następujące dni: 15 czerwca, 9 października, 6 grudnia, 19 grudnia, 14 lutego, 16 marca.

Oznaczenia
     - daty imienin częściej obchodzone
     - daty imienin rzadziej obchodzone
 6  - pozostałe dni
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
Opracowanie własne na podstawie powszechnie dostępnych danych. Powielanie danych wyłącznie po uzyskaniu zgody i podaniu klikalnego źródła niniejszego opracowania.

Nietypowe