Imieniny Epifaniusza

Do najbliższych imienin Epifaniusza ♂ zostało 237 dni co stanowi 7 miesięcy i 23 dni.

Imię męskie pochodzenia greckiego (epiphaneia - "przyjście, objawienie"). Epifaniusz to osoba mądra i wrażliwa, obdarzona wielką intuicją. Bogate życie duchowe pozwala mu realizować się w sferze artystycznej i twórczej. Choć ceni sobie niezależność, jest gotowy do ogromnych poświęceń dla osób, na których naprawdę mu zależy.

Imieniny Epifaniusza najczęściej obchodzone są 21 stycznia ale Epifaniusz może obchodzić imieniny również: 7 kwietnia, 12 maja.

Oznaczenia
     - daty imienin częściej obchodzone
     - daty imienin rzadziej obchodzone
 6  - pozostałe dni
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
Opracowanie własne na podstawie powszechnie dostępnych danych. Powielanie danych wyłącznie po uzyskaniu zgody i podaniu klikalnego źródła niniejszego opracowania.