Imieniny Ezechiela

Do najbliższych imienin Ezechiela ♂ zostało 118 dni co stanowi 3 miesiące i 27 dni.

Imię męskie - pochodzi od hebrajskiego Yechezqel, oznaczającego "Bóg umacnia". Ezechiel był jednym z głównych proroków Starego Testamentu. W swojej Księdze zapowiadał nowe przymierze i przyjście Mesjasza. Ze względu na bardzo religijny charakter tego imienia, w średniowieczu było praktycznie nieużywane (jedynie w przypadku świętych i błogosławionych). W kontekście świeckim zaczęło się pojawiać dopiero po reformacji protestanckiej w Europie. Dziś występuje dość rzadko. Osoby o tym imieniu są wierne swoim przekonaniom, często bardzo uduchowione, przez co mają wysokie standardy moralne. Niekiedy chęć niesienia pomocy innym sprawia, że Ezechiel zapomina o sobie. Mówi niewiele, ale z jego wypowiedzi bije duża mądrość życiowa i szczerość.

Imieniny Ezechiela najczęściej obchodzone są 19 sierpnia ale Ezechiel może obchodzić imieniny również: 10 kwietnia.

Oznaczenia
     - daty imienin częściej obchodzone
     - daty imienin rzadziej obchodzone
 6  - pozostałe dni
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
Opracowanie własne na podstawie powszechnie dostępnych danych. Powielanie danych wyłącznie po uzyskaniu zgody i podaniu klikalnego źródła niniejszego opracowania.

Nietypowe