Imieniny Gawła

Do najbliższych imienin Gawła ♂ zostało 121 dni co stanowi 3 miesiące i 29 dni.

Imię męskie pochodzące od łacińskiego słowa Gallus, które oznacza „Galijczyk” lub… „kogut”. W Polsce znane jest głównie z wiersza Aleksandra Fredry „Paweł i Gaweł”, który w humorystyczny sposób opisuje perypetie dwóch sąsiadów mieszkających w jednym domu. Osoby o imieniu Gaweł to niepoprawni marzyciele – żyją w swoim własnym świecie. Wrodzona bojaźliwość przeszkadza im w poznawaniu ludzi. W tym wrażliwym nieśmiałku kryje się jednak umysł bystry i przenikliwy, który pozwala Gawłowi doskonale odnaleźć się w zajęciach wymagających analitycznego myślenia.

Imieniny Gawła najczęściej obchodzone są 16 października ale Gaweł może obchodzić imieniny również: 1 lipca.

Oznaczenia
     - daty imienin częściej obchodzone
     - daty imienin rzadziej obchodzone
 6  - pozostałe dni
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
Opracowanie własne na podstawie powszechnie dostępnych danych. Powielanie danych wyłącznie po uzyskaniu zgody i podaniu klikalnego źródła niniejszego opracowania.