Imieniny Mateusza

Do najbliższych imienin Mateusza ♂ zostały 114 dni co stanowi 3 miesiące i 22 dni.
Imieniny Mateusza najczęściej obchodzone są 21 września oraz  25 grudnia. Mateusz może również obchodzić imieniny: 7 października, 13 listopada, 27 grudnia, 7 stycznia, 22 stycznia.

Pochodzenie

Jedno z najpopularniejszych imion pochodzących z początku ery chrześcijańskiej, wywodzi się od hebrajskiego wyrazu Mattanjah oznaczającego „dar od Boga", „dar od Jahwe". Taką samą etymologie ma też imię Maciej. Polacy przejęli je z łaciny w 1144 roku w formie Mathaeus. W źródłach staropolskich występowało jako: Mathaeus, Matyjasz, Matitiasz, Matyja, Matys(z), Matoz, Matusz. Do XVI wieku imiona Maciej i Mateusz nie były w języku polskim rozróżniane. W XIX wieku stało się imieniem chłopskim, natomiast ostanie dekady wieku XX wieku to ogromna popularność „Macieja”. W latach 80. nadano je ponad 80 000 razy, w 90. niemal dwukrotnie więcej, a w okresie 1991-1998 było ono najczęściej nadawanym polskim imieniem. W 2014 roku otrzymało je ponad 2500 chłopców.Od imienia Mateusz pochodzi wiele nazwisk, w tym: Matczak, Matczyński, Matecki, Matejko, Matusak, Matusiak, Matuszak, Matuszczyk, Matusik, Matuszyński, Matyjas, Matyjasik, Matysek, Matyszewski.

Patron

Mateusz Ewangelista

Patronem Mateusza jest autor pierwszej Ewangelii i jeden z apostołów Jezusa.

Mateusz Ewangelista, Mateusz Apostoł, czy wcześniej Mateusz Lewi pochodził z Nazaretu w Galilei. Pracował jako poborca ceł i podatków w Kafarnaum, jednym z większych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret. Było to stanowisko szczególnie potępiane w Palestynie, ponieważ poborcy ściągali opłaty na rzecz swoich okupantów Rzymian. Według powszechnej opinii nieuczciwie czerpali też korzyści z zajmowanego stanowiska. Mimo, że celnicy w Ewangelii nazywani byli grzesznikami, Syn Boży odnosił się do nich życzliwie, jadał z nimi posiłki. Podczas jednej z wieczerzy zdołał nawrócić Mateusza i ten został jednym z jego 12 apostołów.

Mateusz napisał Ewangelię dla wyznawców judaizmu oraz dla chrześcijan, którzy nawrócili się z judaizmu. Myślą przewodnią jego Ewangelii jest obwołanie Jezusa Mesjaszem, gdyż w jego osobie, życiu, czynach i nauce spełniły się wszystkie proroctwa mesjańskie Starego Testamentu,

Śmierć św. Mateusza nie została nigdy wyjaśniona – według różnych źródeł zginął on jako męczennik w Etiopii lub w Persji. Relikwie świętego przechowywane są w Salerno koło Neapolu.

Apostoł Mateusz jest patronem alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników podatkowych i straży granicznej. Podobnie jak pozostali ewangeliści uważany jest za patrona rodziny.

.

Cechy

Mateusz jest bardzo dynamiczny – szybko podejmuje decyzje, ociąganie się nie jest w jego stylu. Określa swój cel, dąży do niego jak najszybszą drogą i nie załamuje się przeciwnościami losu. Wyznaje zasadę, „co masz zrobić jutro, zrób zaraz” oraz „co mnie nie zabije, to mnie wzmocni”.Charakterystyczną cechą Mateusza jest ciekawość świata i łatwość nawiązywania kontaktów. Z każdym umie się porozumieć, ponieważ szuka w ludziach dobrych cech a nie wad. Chętnie służy im bezinteresowną pomocą, jest też bardzo wrażliwy na sprawiedliwość oraz prawdomówność. Zawsze dotrzyma swojej obietnicy, inaczej byłoby to dla niego ujmą na honorze. Szacunek to dla niego jedna z najważniejszych wartości, stąd robi wiele by na niego zapracować.

W przypadku Matiego jedna rzecz może mylić. Jest to bowiem człowiek, który rzadko odmawia komuś pomocy. Rodzeństwu, żonie, przyjaciołom czy dzieciom – wszyscy wiedzą, że służy swoją radą i zgodzi się na wiele. Nie oznacza to jednak, że jest potulny czy niepewny. Tak już po prostu ma, że lubi sprawiać innym radość. Gdy ktoś będzie próbował wykorzystać jego dobre serce, potrafi ostro i stanowczo zareagować.

Jako bardzo pozytywna jednostka, Mateusz ma dobry kontakt z młodymi ludźmi i dziećmi. Założenie rodziny jest dla niego najważniejszym celem życiowym, dlatego gdy trafi na właściwą kobietę wiąże się z nią na dobre i na złe. Nawet trudne problemy nie kruszą tego związku, Mateusz zawsze bowiem dąży do naprawienia wzajemnych relacji.

Wiele imienników podaje, że Mateusz jest mężczyzną o wysokim „libido”, dlatego już we wczesnych latach prowadzi intensywne życie erotyczne. Powinien jednak uważać, ponieważ brak ostrożności w tej sferze może sprowadzić na niego kłopoty.

Mati ma wiele zainteresowań, przez co trudno mu znaleźć czas na wszystkie przyjemności. A ceni sobie zarówno dobrą lekturę, film, namiętnie interesuje się sportem i sam go uprawia czy stara się tworzyć muzykę. Bez reszty pochłaniają go też wszelakie mechanizmy i silniki, na punkcie motoryzacji ma bzika. W imiennikach można też zauważyć, że dobrze poradzi sobie w najróżniejszych zawodach: fotografa, prawnika, mechanika, budowlańca.

Wśród jego wad na pierwszy plan wysuwa się …bałaganiarstwo. Jego bliscy są już przyzwyczajeni, że po każdym posiłku zostawia brudne naczynia w zlewie (sukcesem jest już samo ich włożenie w to miejsce), porozrzucane ubrania w sypialni czy płyty w samochodzie. Środki transportu to zresztą inny problem – Mati lubi prędkość i często po prostu przesadza, zarówno jadąc autem, jak i motorem czy nawet rowerem. Tak jak jednak pisaliśmy – adrenalina napędza go, a utwierdza go w tym jego motto, że co go nie zabije to go wzmocni.

Oznaczenia
     - daty imienin częściej obchodzone
     - daty imienin rzadziej obchodzone
 6  - pozostałe dni
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
Opracowanie własne na podstawie powszechnie dostępnych danych. Powielanie danych wyłącznie po uzyskaniu zgody i podaniu klikalnego źródła niniejszego opracowania.