Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

Mikołajki   |   Dzień Kupca
W roku 2020 Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego przypada na 7 grudnia (poniedziałek)

Do święta pozostało jeszcze 66 dni co stanowi 2 miesiące i 5 dni.

To święto upamiętnia podpisanie Konwencji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w Chicago 7 grudnia 1944 roku. Pierwsze obchody miały miejsce 50 lat po tym wydarzeniu. Celem Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, która zainicjowała to święto , jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na osiągnięcia międzynarodowego lotnictwa cywilnego.

Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe