Międzynarodowy Dzień Łuszczycy

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Łuszczycy przypada na 29 października (wtorek)

Do Międzynarodowego Dnia Łuszczycy pozostały jeszcze 133 dni co stanowi 4 miesiące i 11 dni.

W 2004 roku przy wsparciu i wydatnej pomocy Międzynarodowej Federacji Chorych na Łuszczycę ( IFPA ), z inicjatywy chorych na łuszczycę na całym świecie ustalono dzień 29 października Światowym Dniem Łuszczycy ( WPD).

Na całym świecie na łuszczycę choruje około 3% społeczeństwa. Dzień ten ma zwrócić uwagę jak wielkim problemem społecznym jest ta niezakaźna i nieuleczalna, przewlekła choroba. W szczególności celem Światowego Dnia Chorych na Łuszczycę jest podnoszenie świadomości o chorobie i jej niezakaźności zarówno wśród chorych, jak i całego społeczeństwa tak, aby można było mówić o tej chorobie otwarcie, bez wstydu. Poprzez zwrócenie uwagi na ogrom problemu, zachęcanie rządów, lekarzy i wszystkich odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną do umożliwienia dostępu do optymalnego leczenia tej wyniszczającej choroby. Święto to ma także zjednoczyć wszystkich chorych zrzeszonych i nie zrzeszonych w różnych organizacjach łuszczycowych na całym świecie, aby głos chorych był słyszalny i wysłuchany.

W Polsce każdego roku stowarzyszenia z okazji Światowego Dnia Chorych na Łuszczycę przygotowują różne akcje mające na celu realizację założonych w 2004 roku celów.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe
Inne święta tego dnia: