Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przypada na 3 grudnia (wtorek)

Do święta pozostały jeszcze 223 dni co stanowi 7 miesięcy i 9 dni.

Celem święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych. Chodzi tu zarówno o pomoc we włączeniu tej grupy w społeczne życie jak i choćby kwestie dotyczące barier architektonicznych.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe