Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W roku 2020 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przypada na 3 grudnia (czwartek)

Do święta pozostały jeszcze 74 dni co stanowi 2 miesiące i 13 dni.

Celem święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych. Chodzi tu zarówno o pomoc we włączeniu tej grupy w społeczne życie jak i choćby kwestie dotyczące barier architektonicznych.

Terminy

Zobacz również