Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar

W roku 2022 Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar przypada na 24 marca (czwartek)

To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2010 roku na cześć arcybiskupa Oscara Arnulfo Romero z Salwadoru, który walczył o prawa człowieka. Został on zamordowany 24 marca 1980 roku. Celem obchodów święta jest m. in. oddanie czci pamięci ofiarom łamania praw człowieka i propagowanie znaczenia prawa do prawdy i sprawiedliwości,


Nietypowe

© Copyright 2011-2022 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.