Międzynarodowy Dzień Solidarności

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Solidarności przypada na 20 grudnia (piątek)

Do święta pozostało jeszcze 210 dni co stanowi 6 miesięcy i 26 dni.

To święto, które odwołuje się do jednych z najważniejszych wartości w relacjach międzyludzkich, a więc solidarności. Tylko wspólne działania mogą skutecznie niwelować ubóstwo i nierówności społeczne na świecie. Święto ustanowiło Zgromadzenia Ogólne ONZ w 2005 roku.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe
Inne święta tego dnia: