Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych

W roku 2023 Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych przypada na 6 listopada (poniedziałek)

Podczas wojny cierpią nie tylko ludzie, ale i środowisko przyrodnicze. Celem święta jest uświadomienie społeczeństwu, że w wyniku konfliktów zbrojnych zasoby naturalne zaburzone zostają na długi czas po ich ustaniu.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe
Inne święta tego dnia:

Nietypowe