Światowy Dzień Habitatu

W roku 2024 Światowy Dzień Habitatu przypada na 7 października (poniedziałek)

Do Światowego Dnia Habitatu pozostało jeszcze 107 dni co stanowi 3 miesiące i 15 dni.

Habitat tradycyjnie oznaczał środowisko, w którym osobniki danego gatunku znajdują dogodne warunki do życia. Jako że przedstawiciele gatunku homo sapiens stanowią wyjątkowo liczną i ceniącą wygodę grupę, termin ten dziś odnosi się również do otoczenia zamieszkiwanego przez ludzi, w szczególności do miast. Środowiska zubranizowane zamieszkuje już ponad połowa ludzkości, dlatego od 1986 roku z inicjatywy ONZ w pierwszy poniedziałek października obchodzony jest Dzień Habitatu, który ma na celu promowanie rozwoju obszarów miejskich tak, by nie tylko umożliwiały mieszkańcom zapewnienie podstawowych potrzeb, ale również komfortowe życie. Do 2030 roku 60% osób zamieszkujących miasta będzie miało mniej niż 18 lat, co wiąże się z dużymi wyzwaniami w sektorze edukacji. Nie mniej ważną kwestią jest problem ubóstwa – ponad 20% mieszkańców miast żyje obecnie w slumsach lub dzikich osadach. ONZ zwraca również uwagę na wpływ miast na problem zmian klimatu – to właśnie w wielkich metropoliach powstaje najwięcej śmieci i zanieczyszczeń. Największym miastem na świecie jest obecnie Mumbaj, liczący 14 mln mieszkańców. Biorąc pod uwagę całe aglomeracje miejskie, wraz z obszarami podmiejskimi, rekordzistą jest Tokio, wokół którego skupiło się prawie 35 milionów osób.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe