Światowy Dzień Sanitarny

W roku 2024 Światowy Dzień Sanitarny przypada na 11 marca (poniedziałek)

Do Światowego Dnia Sanitarnego pozostało jeszcze 159 dni co stanowi 5 miesięcy i 7 dni.

Według ostatnich danych dostęp do telefonów komórkowych na świecie jest większy niż dostęp do czystej wody do picia. Światowy Dzień Sanitarny ma na celu podkreślenia jak dużą rolę odgrywa w dzisiejszym świecie zapewnienie poprawnych warunków sanitarnych. Największy problem braku dostępu do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jest w nierozwiniętych krajach, głównie w Afryce i Azji, ale trzeba mieć świadomość, że w Polce takie problemy także występują. Na koniec 2008 r. na terenach wiejskich dostęp do sieci wodociągowych miało około 70% mieszkańców a do sieci kanalizacyjnej niecałe 20%. Obecnie sytuacja jest znacznie lepsza i wg danych z GUS na koniec 2015 roku dostęp do sieci wodociągowej na terenach wiejskich ma około 85% ludności, w miastach 96,5%. Z sieci kanalizacyjnej może korzystać około 40% mieszkańców wsi i blisko 90% mieszkańców miast.


Żyjemy w XXI wieku i, jak widać z powyższych danych, mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie zapewnienia podstawowych standardów sanitarnych.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe