Światowy Dzień Sanitarny

W roku 2024 Światowy Dzień Sanitarny przypada na 11 marca (poniedziałek)

Do Światowego Dnia Sanitarnego pozostało jeszcze 19 dni.

Według ostatnich danych dostęp do telefonów komórkowych na świecie jest większy niż dostęp do czystej wody do picia. Światowy Dzień Sanitarny ma na celu podkreślenia jak dużą rolę odgrywa w dzisiejszym świecie zapewnienie poprawnych warunków sanitarnych. Największy problem braku dostępu do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jest w nierozwiniętych krajach, głównie w Afryce i Azji, ale trzeba mieć świadomość, że w Polce takie problemy także występują. Na koniec 2008 r. na terenach wiejskich dostęp do sieci wodociągowych miało około 70% mieszkańców a do sieci kanalizacyjnej niecałe 20%. Obecnie sytuacja jest znacznie lepsza i wg danych z GUS na koniec 2015 roku dostęp do sieci wodociągowej na terenach wiejskich ma około 85% ludności, w miastach 96,5%. Z sieci kanalizacyjnej może korzystać około 40% mieszkańców wsi i blisko 90% mieszkańców miast.


Żyjemy w XXI wieku i, jak widać z powyższych danych, mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie zapewnienia podstawowych standardów sanitarnych.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe