Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

W roku 2021 Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej przypada na 20 lutego (sobota)

Do święta pozostały jeszcze 153 dni co stanowi 5 miesięcy.

To święto ogłoszone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku. Jego celem jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.

Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Terminy

Zobacz również