MENU

Kalendarz internetowy

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

W roku 2022 Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej przypada na 20 lutego (niedziela)

Do święta pozostało jeszcze 149 dni co stanowi 4 miesiące i 27 dni.

To święto ogłoszone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku. Jego celem jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe
© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.