MENU

Kalendarz internetowy

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

W roku 2021 Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej przypada na 20 lutego (sobota)


To święto ogłoszone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku. Jego celem jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.

Terminy

Zobacz również

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.