Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

W roku 2024 Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej przypada na 20 lutego (wtorek)

Do święta pozostało jeszcze 76 dni co stanowi 2 miesiące i 14 dni.

To święto ogłoszone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku. Jego celem jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe