MENU

Kalendarz internetowy

Święto Wojskowego Centrum Geograficznego

W roku 2021 Święto Wojskowego Centrum Geograficznego przypada na 15 listopada (poniedziałek)

Do święta pozostały jeszcze 54 dni co stanowi 1 miesiąc i 24 dni.

Zadaniem Wojskowego Centrum Geograficznego jest realizacja zabezpieczenia geograficznego Sił Zbrojnych RP. Wojskowi zbierają i przetwarzają informację o konkretnym terenie: tworzą mapy, produkty kartograficzne i geograficzne. Decyzję o ustanowieniu święta podjął Minister Obrony Narodowej 7 kwietnia 2009 roku.


© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.