Święto Wojskowego Centrum Geograficznego

W roku 2023 Święto Wojskowego Centrum Geograficznego przypada na 15 listopada (środa)

Do święta pozostały jeszcze 53 dni co stanowi 1 miesiąc i 23 dni.

Zadaniem Wojskowego Centrum Geograficznego jest realizacja zabezpieczenia geograficznego Sił Zbrojnych RP. Wojskowi zbierają i przetwarzają informację o konkretnym terenie: tworzą mapy, produkty kartograficzne i geograficzne. Decyzję o ustanowieniu święta podjął Minister Obrony Narodowej 7 kwietnia 2009 roku.


Nietypowe