Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej

W roku 2022 Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej przypada na 12 lipca (wtorek)

Do Dnia Męczeństwa Wsi Polskiej pozostało jeszcze 15 dni.

Sejm RP uchwalił Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej na dzień 12 lipca. Jest to upamiętnienie tragicznych zdarzeń w świętokrzyskiej wsi Michniów. W 1943 roku Niemcy spacyfikowali jej mieszkańców, co stało się symbolem nazistowskich mordów na polskiej wsi.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe