Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej

W roku 2020 Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej przypada na 12 lipca (niedziela)


Sejm RP uchwalił Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej na dzień 12 lipca. Jest to upamiętnienie tragicznych zdarzeń w świętokrzyskiej wsi Michniów. W 1943 roku Niemcy spacyfikowali jej mieszkańców, co stało się symbolem nazistowskich mordów na polskiej wsi.

Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe