Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

W roku 2024 Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego przypada na 13 grudnia (piątek)

Do święta pozostało jeszcze 241 dni co stanowi 7 miesięcy i 27 dni.

13 grudnia 1981 roku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadzono stan wojenny. W trakcie jego trwania życie straciło około 40 osób, internowano ponad 10 tysięcy działaczy związanych z „Solidarnością”. W rocznicę tego wydarzenia upamiętniamy wszystkich, którzy ponieśli ofiary na rzecz niepodległości naszego kraju oraz swobód narodowych i obywatelskich.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe