Dzień Pandy

W roku 2024 Dzień Pandy przypada na 16 marca (sobota)

Ten sympatyczny zwierzak, które widnieje na logo organizacji WWF, zagrożony jest wyginięciem. Powodem jest stopniowe ograniczanie obszarów na których żyje oraz niska rozrodczość. Dzień Pandy ma na celu pomóc przetrwać jej w świecie coraz bardziej zdominowanym przez ludzi i cywilizację.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe