Światowy Dzień Pracy Socjalnej

W roku 2024 Światowy Dzień Pracy Socjalnej przypada na 19 marca (wtorek)

Do święta pozostały jeszcze 104 dni co stanowi 3 miesiące i 13 dni.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej to wydarzenie organizowane przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych. Jego celem jest docenienie wszystkich pracowników socjalnych oraz promowanie wartości, na których opiera się praca socjalna.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe