Światowy Dzień Pracy Socjalnej

W roku 2023 Światowy Dzień Pracy Socjalnej przypada na 21 marca (wtorek)

Światowy Dzień Pracy Socjalnej to wydarzenie organizowane przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych. Jego celem jest docenienie wszystkich pracowników socjalnych oraz promowanie wartości, na których opiera się praca socjalna.


Nietypowe