Dzień Polskiej Statystyki

W roku 2021 Dzień Polskiej Statystyki przypada na 9 marca (wtorek)

Do święta pozostały jeszcze 163 dni co stanowi 5 miesięcy i 10 dni.

Święto upamiętnia pierwszy Spis Powszechny na ziemiach polskich uchwalony 9 marca 1789 roku przez Sejm Czteroletni. Dzień Polskiej Statystyki ustanowiono natomiast 2 grudnia 2008 roku na zebraniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN – jego celem jest podkreślenie znaczenia statystyki w życiu publicznym i docenienie pracy ekspertów.

Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe