Dzień Wagarowicza

W roku 2025 Dzień Wagarowicza przypada na 21 marca (piątek)

Do Dnia Wagarowicza pozostało jeszcze 250 dni co stanowi 8 miesięcy i 7 dni.

Dzień Wagarowicza to bez wątpienia ulubione święto większości uczniów, a jego dodatkową zaletą jest to, że przypada w pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca. Trudno o lepsze połączenie – wolnego od lekcji i początku ciepłych miesięcy.

Nazwa święta swoje pochodzenie ma w łacińskim słowie „vagari”, oznaczającego „błąkać się, wałęsać się”. Idealnie odzwierciedla więc typowe wagary – uczniowie spędzają je bowiem często nad wodą, w lesie czy włócząc się po galeriach handlowych. Do domu przecież pójść nie można…

Dzień Wagarowicza dawniej

Wagary nigdy nie miały pozytywnego wydźwięku, ale w ten jeden dzień w roku nauczyciele czy rodzice patrzą łaskawszym okiem na uczniów. Zwłaszcza w ostatnim czasie, bowiem w latach 80. czy 90. opiekunowie podchodzili do opuszczania lekcji bardziej rygorystycznie. Stąd w szeregach klasy często dochodziło do rozłamów – nie każdy chciał się narażać nauczycielom, zwłaszcza ci uważani za wzorowych uczniów. Wystarczy że jedna, dwie osoby miały wątpliwości, wtedy szybko rezygnowali kolejni. Albo wszyscy, albo nikt – odpowiedzialność zbiorowa nie była taka straszna, jak indywidualne kary dla kilku „wyrzutków”. Belfrowi łatwiej obniżyć ocenę ze sprawowania małej grupce buntowników niż całej klasie.

Dzień Wagarowicza współcześnie

Władze wielu szkół z czasem zauważyły, że nie ma co walczyć z Dniem Wagarowicza, można za to przeprowadzić to święto w kontrolowany sposób. Dziś więc nauczyciele z własnej inicjatywy starają się zorganizować młodym ludziom zabawę. Wycieczki, gry na świeżym powietrzu, zawody sportowe, wyjście do kina to najpopularniejsze przykłady. Osobną aktywnością jest topienie marzanny, w końcu to święto przypada w pierwszy dzień wiosny. Uczniowie wspólnie przygotowują więc kukłę, której wrzucenie do wody symbolizuje koniec zimy.

Wielu uczniów spędza więc Dzień Wagarowicza wspólnie, choć nie brakuje tych, którzy świętują w starym stylu. No bo co to za wagary, jeśli są legalne? Takie osoby powinny mieć jednak na uwadze, że w pierwszy dzień wiosny policja i straż miejska zwracają szczególną uwagę na młodzież, zwłaszcza tych osobników raczących się alkoholem, papierosami czy innymi używkami.