Światowy Dzień Wody

W roku 2023 Światowy Dzień Wody przypada na 22 marca (środa)

Do święta pozostały jeszcze 44 dni co stanowi 1 miesiąc i 16 dni.

World Water Day ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Jako powód podano fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe