MENU

Kalendarz internetowy

Światowy Dzień Wody

W roku 2022 Światowy Dzień Wody przypada na 22 marca (wtorek)

Do święta pozostało jeszcze 238 dni co stanowi 7 miesięcy i 23 dni.

World Water Day ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Jako powód podano fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe
© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.