Światowy Dzień Wody

W roku 2021 Światowy Dzień Wody przypada na 22 marca (poniedziałek)

Do święta pozostały jeszcze 183 dni co stanowi 6 miesięcy i 2 dni.

World Water Day ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Jako powód podano fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Terminy

Zobacz również