Dzień Weterana Służby Granicznej

W roku 2022 Dzień Weterana Służby Granicznej przypada na 13 września (wtorek)

Święto ustanowione w 1986 r. Data upamiętania utworzenie 13 września 1945 Wojsk Ochrony Pogranicza, formację wojskową powołaną do ochrony granic Polski. Po przemianach ustrojowych WOP został rozformowany w 1991 r., a w to miejsce utworzono Straż Graniczną, jako formację typu policyjnego o charakterze prewencyjnym.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe