Imieniny Prospera

Do najbliższych imienin Prospera ♂ zostało 19 dni.

Imię męskie pochodzące z łaciny, oznacza „pomyślny”. W Polsce pojawiło się już w średniowieczu, obecnie jest praktycznie niespotykane. Prosper to urodzony optymista, zawsze dostrzega pozytywy i nie zraża się niepowodzeniami. Wyróżnia się dużą inteligencją, ale jego główną wadą lenistwo, które bardzo utrudnia mu osiągnięcie zawodowego sukcesu.

Imieniny Prospera najczęściej obchodzone są 25 czerwca ale Prosper może obchodzić imieniny również: 29 lipca, 2 marca.

Oznaczenia
     - daty imienin częściej obchodzone
     - daty imienin rzadziej obchodzone
 6  - pozostałe dni
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
Opracowanie własne na podstawie powszechnie dostępnych danych. Powielanie danych wyłącznie po uzyskaniu zgody i podaniu klikalnego źródła niniejszego opracowania.