Imieniny Syzyniusza

Do najbliższych imienin Syzyniusza ♂ zostało 61 dni co stanowi 2 miesiące.

W ciągu najbliższego roku Syzyniusz może obchodzić swoje imieniny w następujące dni: 23 listopada, 29 listopada, 11 maja, 29 maja.

Oznaczenia
     - daty imienin częściej obchodzone
     - daty imienin rzadziej obchodzone
 6  - pozostałe dni
Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie gwarantujemy 100% dokładności. Niemniej zapewniamy, że dołożyliśmy wielu starań aby te wyniki były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
Opracowanie własne na podstawie powszechnie dostępnych danych. Powielanie danych wyłącznie po uzyskaniu zgody i podaniu klikalnego źródła niniejszego opracowania.

Nietypowe