Egzamin maturalny 2022

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 środa język polski - pp ① język łaciński i kultura antyczna – pr ①
6 czwartek matematyka – pp historia muzyki – pr
6 piątek język angielski – pp język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
7, 8 - sobota, niedziela
9 poniedziałek język angielski – pr
język angielski – dj ①
filozofia – pr
10 wtorek język polski – pr język francuski – pr
język francuski – dj
11 środa matematyka – pr język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
12 czwartek biologia – pr język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
13 piątek wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
14, 15 - sobota, niedziela
16 poniedziałek chemia – pr język włoski – pr
język włoski – dj
17 wtorek historia – pr języki mniejszości narodowych – pp
18 środa geografia – pr języki mniejszości narodowych – pr
19 czwartek fizyka – pr historia sztuki – pr
20 piątek informatyka – pr język łemkowski – pr
język kaszubski – pr
21, 22 - sobota, niedziela
23 poniedziałek języki mniejszości narodowych – pp
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)②
① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
Część ustna egzaminu maturalnego
od 18 do 20 maja
język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 5 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: do 5 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 5 lipca 2022 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1 Część pisemna – 23 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00
2 Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.
Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 9 sierpnia 2022 r.


Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 9 września 2022 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 9 września 2022 r.

Opracowane na podstawie komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Zobacz także: ferie zimowe 2022, kalendarz na rok szkolny 2021/2022

Nietypowe