Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

W roku 2022 Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej przypada na 16 września (piątek)

Do święta pozostało jeszcze 76 dni co stanowi 2 miesiące i 14 dni.

To święto uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 1994 roku. Data obchodów -16 września upamiętnia podpisanie Protokołu Montrealskiego (1987) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Celem święta jest propagowanie działań ochrony warstwy ozonowej.


Nietypowe