Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

W roku 2023 Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej przypada na 16 września (sobota)

To święto uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 1994 roku. Data obchodów -16 września upamiętnia podpisanie Protokołu Montrealskiego (1987) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Celem święta jest propagowanie działań ochrony warstwy ozonowej.


Nietypowe