Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej przypada na 16 września (poniedziałek)

Do święta pozostało jeszcze 147 dni co stanowi 4 miesiące i 25 dni.

To święto uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 1994 roku. Data obchodów -16 września upamiętnia podpisanie Protokołu Montrealskiego (1987) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Celem święta jest propagowanie działań ochrony warstwy ozonowej.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe