Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof przypada na 13 października (niedziela)

Do Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof pozostało jeszcze 80 dni co stanowi 2 miesiące i 18 dni.

Dzień ustanowiony przez ONZ w 1989 roku, pierwotnie obchodzony w drugą środę października jako Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych, od 2010 roku pod obecną nazwą obchodzony wg stałej daty tj. 13 października. Inicjatywa ma zachęcać rządy i społeczeństwa do wspólnego działania na rzecz ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych. Promowane są również kampanie mające na celu uświadamianie zagrożeń związanych z nieobliczalnym działaniem natury. Każdego roku 25 milionów ludzi zostaje dotkniętych w mniejszym lub większym stopniu skutkami katastrof naturalnych, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi, huragany czy susza. Pomimo ogromnego postępu cywilizacyjnego od czasów erupcji Wezuwiusza czy Etny, w dalszym ciągu ludzkość pozostaje w dużej mierze bezbronna wobec siły żywiołów. W 2004 roku tsunami wywołane przez wyjątkowo silne trzęsienie ziemi w Azji zabiło ponad 200 tysięcy osób, pozostawiając miliony bez dachu nad głową. Czasami jednak dochodzi do tragedii, których można było uniknąć – wystarczy spojrzeć na historię powodzi na terenie Polski. Od 1997 roku, kiedy kraj nawiedziła tzw. „powódź stulecia”, w wielu miejscach nie podjęto żadnych działań w celu zapobiegnięcia kolejnym powodziom, które w ostatniej dekadzie pojawiają się właściwie regularnie. Tymczasem walka ze skutkami zaistniałych tragedii jest o wiele bardziej kosztowna niż stopniowe działania zapobiegawcze. Coraz częściej za nieprzewidywalne zachowania pogodowe obwiniany jest człowiek i jego szkodliwa działalność wpływająca na zmianę klimatu. Zmian tych nie da się odwrócić, ale da się spowolnić. Niezbędna do tego jest jednak globalna świadomość i wspólne działanie, nie tylko ustawodawcze, ale przede wszystkim codzienna postawa każdego z mieszkańców trzeciej planety od Słońca.