MENU

Kalendarz internetowy

W roku 2020 Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich przypada na 15 października (czwartek)


Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich uchwalony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Ma podkreślać, jak ważną i odpowiedzialną rolę odgrywają kobiety w rozwoju obszarów wiejskich. W wielu miejscach na ziemi, to one bowiem muszą zapewnić pożywienie i środki do życia swoim rodzinom.

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.