W roku 2020 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem przypada na 17 października (sobota)

Do święta pozostały jeszcze 22 dni.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ma na celu zwrócić uwagę na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślić solidarność i braterstwo z najuboższymi.

Terminy

Zobacz również