Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

W roku 2022 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem przypada na 17 października (poniedziałek)

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ma na celu zwrócić uwagę na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślić solidarność i braterstwo z najuboższymi.


Nietypowe