MENU

Kalendarz internetowy

W roku 2020 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem przypada na 17 października (sobota)


Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ma na celu zwrócić uwagę na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślić solidarność i braterstwo z najuboższymi.

Terminy

Zobacz również

© Copyright 2011-2020 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.