Międzynarodowy Dzień Położnej

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Położnej przypada na 5 maja (niedziela)

Międzynarodowy Dzień Położnej jest obchodzony 5 maja i został ustanowiony w 1991 roku. Ma na celu uhonorowanie wkładu położnych w zaludnienie ziemi ?

Położna – samodzielny zawód

Nie każdy wie, że zawód położnej jest uregulowany prawnie i daje położnej uprawnienia do opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia. Swoją drogą nie będzie nadużyciem porównanie tej profesji do zawodu zaufania publicznego.

Powyższe wskazuje, że myślenie o położnych jako tylko i wyłącznie asystentkach kobiet ciężarnych to daleko idące nieporozumienie. Oczywiście położna niejako asystuje kobiecie w stanie błogosławionym, ażeby w sposób pomyślny błogosławioną być przestała…Ale od położnej zależy tak wiele, że raczej można ją określić jako „czułą przewodniczkę” dla kobiet w ciąży.

Położnictwo czyli „akuszernictwo”?

Do połowy XVIII wieku, czyli do czasów, w których nastąpił przyspieszony rozwój medycyny, pomoc przy narodzinach spoczywała na kobietach, które czerpały swoją wiedzę przekazywaną ustnie z pokolenia na pokolenie wykorzystując medycynę ludową.

Czy wiesz, że kiedyś położne były nazywane akuszerkami? A potocznie określano je również mianem „babka”.

Porody były przyjmowane głównie w domach, przy asyście wyłącznie kobiet. Wynikało to z patriarchalnego pojmowania świata i ról społecznych, ale również z licznych przesądów, że mężczyzna przy porodzie jest raczej „zwiastunem” nieszczęścia…

W XX wieku nastąpił rozwój położnictwa jako osobnej dziedziny i pojawiły się pierwsze szkoły wyższe kształcące w tym kierunku. Porody zaczęły „wychodzić” z domów do szpitali, dzięki czemu znacznie obniżyła się śmiertelność matek i noworodków.

Prawo do godziwego porodu

Od jakiegoś czasu można się spotkać z coraz szerzej promowaną ideą tzw. humanizacji porodu zgodnie z którą każda kobieta ma prawo, aby to wydarzenie godnie przeżyć i ażeby nie pojmować go jako doświadczenia traumatycznego. Niestety odnotowano przypadki pojawiania się, oprócz depresji, zjawiska tzw. stresu pourazowego wykształcającego się u kobiet, u których poród nie był należycie zaopiekowany. Tego typu zaburzenia, traktujące poród jako zdarzenie potencjalnie traumatyczne może zniechęcić pierworódkę do kolejnego zajścia w ciąże i rzutować na jej nastawienie do dziecka. Wprowadzenie nowych standardów miało na celu przede wszystkim poprawę jakości opieki okołoporodowej, a także umniejszenia roli porodów jako zdarzeń tylko i wyłącznie medycznych i obsadzania położnych w rolach opiekunek.

Położnictwo czyli właściwie co?

Położnictwo to zawód, który zdobywa się po latach nauki na studiach wyższych. Istotne jest, by zauważyć, że coraz częściej położnymi zostają mężczyźni, którzy w ten sposób rozprawiają się ze stereotypowym postrzeganiem tej profesji jako kompletnie niemęskiej.

Położna (czy też położny) to zawód polegający na pełnieniu wszelkich świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą oraz noworodkiem. Zatem położna musi posiadać szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ginekologii, pediatrii oraz samego położnictwa. Zawód ten został prawnie uregulowany w Polsce w 2011 roku.

Zatem położna to profesjonalistka, która intensywnie współpracuje z kobietami, dając im wszystko to, co niezbędne, aby poczuły komfort w trakcie ciąży, porodu oraz połogu.

Czy wiesz, że w Polsce jest zarejestrowanych prawie 38 tys. położnych a ich średnia wieku to 51 lat?

Położna, choć często jest niedoceniana, okazuje się być osobą konieczną dla kobiety będącej w stanie błogosławionym oraz pełni duże wsparcie dla jej rodziny. Jej wszechstronność, multitasking oraz życzliwość sprawiają, że data 5 maja powinna być na zaznaczona w kalendarzu wszystkich matek – obecnych i przyszłych - czerwonym wykrzyknikiem.