Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam

W roku 2023 Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam przypada na 14 marca (wtorek)

Do święta pozostały jeszcze 43 dni co stanowi 1 miesiąc i 12 dni.

Święto koordynowane przez International Rivers Network ze Stanów Zjednoczonych ma na celu uświadomienie ludzi jakie są negatywne skutki budowy wielkich tam. W naszym kraju organizatorem tego wydarzenia jest klub Gaja.


Nietypowe