Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam przypada na 14 marca (czwartek)

Do święta pozostały jeszcze 102 dni co stanowi 3 miesiące i 11 dni.

Święto koordynowane przez International Rivers Network ze Stanów Zjednoczonych ma na celu uświadomienie ludzi jakie są negatywne skutki budowy wielkich tam. W naszym kraju organizatorem tego wydarzenia jest klub Gaja.


Nietypowe