Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam

Biały Dzień   |   Dzień Motyli
W roku 2021 Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam przypada na 14 marca (niedziela)

Do święta pozostały jeszcze 172 dni co stanowi 5 miesięcy i 19 dni.

Święto koordynowane przez International Rivers Network ze Stanów Zjednoczonych ma na celu uświadomienie ludzi jakie są negatywne skutki budowy wielkich tam. W naszym kraju organizatorem tego wydarzenia jest klub Gaja.

Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Terminy

Zobacz również